Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyformularz+VAT+R
Wyszukiwana fraza:

formularz+VAT+R

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 7121 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiany w USC

umocowanie pozycji kierowników USC oraz ich zastępców na podstawie jednoznacznych przepisów prawa. Konieczność wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 29 września 1986 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego” w części dotyczącej sposobu zatrudniania

Data utworzenia: 14 maja 2008

Zmiany w stażu podyplomowym lekarzy i dentystów

W dniu 15 maja 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 81, poz. 486). Staż lekarza trwa 13 miesięcy. Obejmuje on

Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 18 maja 2008

Nowe limity na studia medyczne

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), który stanowi, że minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego ma określić – w drodze rozporządzenia – limit przyjęć

Słowa kluczowe: studia
Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 20 maja 2008

Zmiany dla pracowników PKP

dokonywana jest w związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską dyrektywy Rady 2005/47/WE z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie umowy między Wspólnotą Kolei Europejskich (CER), a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów

Słowa kluczowe: przewóz
Data utworzenia: 27 maja 2008

Założenia reformy KRUS

systemu ubezpieczenia w ZUS i odwrotnie. Ponadto należy uwzględnić skutki reformy emerytalnej w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych ZUS, z którego pierwsze wypłaty świadczeń rozpoczną się już w 2009 r.

Data utworzenia: 8 czerwca 2008

Pozwolenia i dokumentacja leków

leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach

Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 10 czerwca 2008

Nieodpłatne przekazanie nieruchomości

W dniu 11 października 2008 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo o notariacie. Nowelizacja niniejsza stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r. (sygn. akt K 9/04

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 października 2008

Wynagrodzenia dla urzędników

W dniu 18 lipca 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu

Kategoria: pracownicze
Data utworzenia: 20 lipca 2008

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska

konsekwencją uwzględnienia zarzutów odnośnie nieprawidłowej transpozycji dyrektywy 85/337/EWG oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także uwag i sugestii Komisji Europejskiej

Słowa kluczowe: ochrona środowiska
Data utworzenia: 21 lipca 2008

Postępowanie upadlościowe osób fizycznych

lutego 2003 r.. Ma to duże znaczenie wobec rangi regulacji upadłości osób fizycznych, jej skomplikowania prawnego oraz wobec zamierzenia, aby nie była to regulacja doraźna, ale by utrwaliła się w polskim systemie prawa. Zmiany obejmują dodanie do

Słowa kluczowe: dłużnik, upadłość, wierzyciel
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 256  |  257  |  258  |  259  |  260 … 713 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.