Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyformularz+VAT+R
Wyszukiwana fraza:

formularz+VAT+R

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 7104 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wyższe wynagrodzenia dla egzaminatorów

z wejściem w życie nowego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców (Dz. U. Nr 80, poz. 724

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Data utworzenia: 6 stycznia 2008

Przeprowadzka z Policji do Straży Granicznej

Centralnego Biura Antykorupcyjnego – który na podstawie art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej wystąpił z pisemną prośbą o przeniesienie do służby w Straży Granicznej. Zgodnie z tym artykułem funkcjonariusz wyżej

Słowa kluczowe: funkcjonariusz
Data utworzenia: 9 stycznia 2008

Podwyżki dla nauczycieli - gotowy projekt

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…) – (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181) jest ustalenie jednolitego wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 200 zł na stopniu awansu nauczyciela stażysty i

Słowa kluczowe: nauczyciel
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 stycznia 2008

Dofinansowanie projektów turystycznych

budżetowej na rok 2008. Zlecenie do realizacji zadań dofinansowanych w ramach dotacji budżetowej następuje w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz

Słowa kluczowe: dofinansowanie
Data utworzenia: 23 stycznia 2008

Formy wychowania przedszkolnego

25 stycznia 2008 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Według

Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Szkolenia finansowane przez pracodawców

podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ale zakres tej powinności wyznacza rozporządzenie ministrów edukacji narodowej oraz pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia

Słowa kluczowe: dokształcanie
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz

Data utworzenia: 9 marca 2008

Ile akcji spółki konsolidującej przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia?

W dniu 19 marca 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji

Słowa kluczowe: akcja
Data utworzenia: 19 marca 2008

Centrum RIS

W dniu 19 marca 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Zmiany w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 123, poz.857, z późn. zm.) wynikają z

Data utworzenia: 20 marca 2008

Zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

uznaniowe i zapomogi pozostawiono na tym samym poziomie, co dotychczas było uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 98, poz

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 13 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 254  |  255  |  256  |  257  |  258 … 711 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.