Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyformularz+VAT+R
Wyszukiwana fraza:

formularz+VAT+R

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 7126 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Procedury kontroli produktów

W dniu 21 sierpnia 2008 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. W

Data utworzenia: 17 sierpnia 2008

Rejestr praktyk pielęgniarek i połoznych

specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych. Celem przedmiotowego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do

Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Legalizacja samowoli budowlanej

przepisy są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2007 r., w którym zakwestionowano wyrażenie „w dniu wszczęcia postępowania”, jako datę posiadania decyzji o warunkach zabudowy. W wyroku tym Trybunał orzekł o niezgodność art. 38 ust. 2

Data utworzenia: 3 września 2008

Opłaty ewidencyjne

podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw, do przekazywania na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, należności z tytułu opłat ewidencyjnych. Dotyczy to obowiązków starostów

Słowa kluczowe: opłaty, rejestracja pojazdów
Data utworzenia: 10 września 2008

Co z towarem zajętym przez celnika?

będą możliwe dopiero po orzeczeniu ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne wynika z dotychczasowych doświadczeń organów celnych, związanych z czteroletnim stosowaniem przepisów ustawy

Słowa kluczowe: towar
Data utworzenia: 18 września 2008

Pieczątka z podróży

zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej ma na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do prawa wspólnotowego w

Data utworzenia: 28 września 2008

Zgodność budowy z planem zagospodarowania

. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, nie znajdując podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany. W uzasadnieniu wskazał, iż przedmiotowe obiekty powstały przed dniem 1 stycznia 1995 r. i inwestorzy nie posiadają wymaganego prawem pozwolenia na budowę.

Data utworzenia: 6 października 2008

Ochrona zdrowia psychicznego

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Celem przedmiotowej nowelizacji jest w pierwszym rzędzie dostosowanie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego do

Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 15 października 2008

Zawód doradcy finansowego

W dniu 21 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Rozporządzenie określa

Słowa kluczowe: kwalifikacje
Data utworzenia: 22 października 2008

Kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych

wypełnienie delegacji ustawowej, zawartej w art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Konieczność wydania niniejszego rozporządzenia wynika

Słowa kluczowe: kwalifikacje
Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 26 października 2008
« Poprzednia 1 … 229  |  230  |  231  |  232  |  233 … 713 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.