Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyżądanie
Wyszukiwana fraza:

żądanie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 950 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Oświadczenia majątkowe - również dla strażaków

przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie bądź na żądanie przełożonego. Dodatkowo w rozporządzeniu określono wzór oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej.

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 marca 2008
Kancelaria Adwokacka
Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe
prawo transportowe, Karta Nauczyciela
odszkodowania, windykacje, obsługa firm.
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Czy można rozmawiać przez CB radio prowadząc samochód?

. Aktualnie obowiązujące przepisy nie nakładają na użytkowników urządzeń typu CB Radio obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie organu kontroli ruchu drogowego świadectwa homologacji, czy też deklaracji zgodności użytkowanego urządzenia.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 28 marca 2011

Jak uzyskać status uchodźcy w Polsce?

, chyba że cudzoziemiec wyraźnie ubiega się o udzielenie azylu lub żądanie ochrony wynika z wydanego przez sąd orzeczenia o niedopuszczalności wydania cudzoziemca albo z rozstrzygnięcia Ministra Sprawiedliwości o odmowie jego wydania.

Data utworzenia: 18 września 2014

Korupcja, a odpowiedzialność karna

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, korupcja to obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 11 listopada 2012

Do 23 lutego możesz wykupić mieszkanie zakładowe

Zgodnie z treścią art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa

Kategoria: Inne
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Kontrola osobista pracownika w miejscu pracy

protokołu żądanie tej osoby. O prawie zgłoszenia żądania należy ją pouczyć.

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 kwietnia 2013

Udzielenia jakich informacji może żądać komornik sądowy?

- komornik może wezwać pomocy organów Policji. Na żądanie wierzyciela, komornik może wykorzystać odpowiednie narzędzia prawne, służące poszukiwaniu majątku dłużnika. Organ ten ma również możliwość wzywania dłużnika w celu przedstawienia przezeń wyjaśnień w

Data utworzenia: 2 października 2014

Przywrócenie do pracy

wypowiadania umów o pracę. Przywrócenia do pracy można domagać się także w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Żądanie przywrócenia do pracy należy wnieść do sądu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Organy kontroli skarbowej nie mogą zbierać danych

, nadającego organom kontroli skarbowej uprawnienia do zbierania i przetwarzania i wykorzystywania wszelkich danych osobowych oraz do żądania od innych administratorów danych udostępnienia posiadanych informacji bez ograniczenia, że żądanie takie może dotyczyć

Słowa kluczowe: informacja
Data utworzenia: 17 czerwca 2008

Służebność drogi koniecznej w trybie nieprocesowym

Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnieniu prawnym: "Czy żądanie strony inicjującej postępowanie o zmianę przebiegu służebności drogi koniecznej ustanowionej na jej rzecz rozpoznawane jest w postępowaniu nieprocesowym (art. 626 k.p.c.), czy też

Słowa kluczowe: droga konieczna, służebność
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2008
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 95 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.