Kalendarz przedsiębiorcy: 20-08-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyżądanie
Wyszukiwana fraza:

żądanie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 953 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot kosztów procesu

§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2013
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Alimenty na rzecz małżonka po ustaniu małżeństwa

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny

Data utworzenia: 3 października 2013

Fakultatywne zawieszenie postępowania administracyjnego

strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Data utworzenia: 18 listopada 2013

Nie masz dostępu do swojej nieruchomości gruntowej? Zażądaj ustanowienia służebności drogi koniecznej!

sytuacji przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają żądanie ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej, czyli tak zwanej drogi koniecznej.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 20 stycznia 2015

Sąd jest związany żądaniem pozwu

. – Jerzego P. oraz Zdzisława P. jako współwłaścicieli nieruchomości objętej tą księgą po ½ części. Następnie sprecyzował żądanie pozwu w ten sposób, że wniósł, aby jako właścicieli wpisać Jerzego P. w ½ części oraz Zdzisława i Mariannę małżonków

Słowa kluczowe: księga wieczysta, pozew
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2008

Odpis z księgi wieczystej

wpisów wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie w Polsce funkcjonują zarówno papierowe, jak i elektroniczne księgi wieczyste

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2012

Opodatkowanie usług międzynarodowego przewozu drogowego

zarejestrowania tego podatnika jako podatnika VAT czynnego. Potwierdzenie zarejestrowania, prowadzący pojazd zobligowany jest okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli.

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Data utworzenia: 2 stycznia 2011

Czy mam prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim?

przypadają na ten sam okres czasu. W związku z tym kobiety mogą żądać od swojego pracodawcy udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego po tym jak wrócą do zakładu pracy po urlopie macierzyńskim. Pamiętajmy jednak, że takie żądanie musi uwzględniać pewne

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 czerwca 2014

Na czym polega adopcja niepełna?

Generalnie adopcja, czyli kodeksowe przysposobienie, to powstały z mocy prawa stosunek, jaki istnieje między rodzicami, a dziećmi. Przy adopcji niepełnej, na żądanie przysposabiającego i za zgodą osób, których zgoda jest do przysposobienia potrzebna

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 2 września 2014

Alimenty dla byłego małżonka

W wyroku rozwodowym, na żądanie jednego z małżonków, sąd może zasądzić alimenty od współmałżonka. Zagadnienia związane z obowiązkiem alimentacyjnym małżonków po rozwodzie reguluje Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U

Data utworzenia: 29 grudnia 2011
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 96 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.