Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart 58
Wyszukiwana fraza:

art 58

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 194 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie o podział majątku w sprawie o rozwód

Chcemy się rozwieść bez orzekania winy i zarazem dokonać podziału majątku wspólnego. Czy możliwe jest by podczas sprawy rozwodowej część majątku przekazać dorosłym dzieciom?

W sprawie o rozwód, zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o. (kodeksu

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 sierpnia 2009

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

określonych w wyroku rozwodowym w trybie art. 58 par. 1 zdanie drugie k.r.o. (uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 13.07.1987 roku, sygn. akt III CZP 40/87). Reasumując, opierając się na opisie stanu faktycznego (nie znając wszystkich kwestii z

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Wykreślenie spółki jawnej z KRS bez przeprowadzania jej likwidacji

?

Zgodnie z art. 58 k.s.h. (kodeksu spółek handlowych), rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki, 2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, 3) ogłoszenie upadłości spółki, 4

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2008

Gmina może żądać zwrotu udzielonej przy wykupie bonifikaty także od osoby bliskiej

, jednakże w razie zaistnienia sporu sądowego w tej sprawie sądy orzekają jedynie na podstawie przepisów prawa i mogą podjąć odmienne stanowisko w tej sprawie. Naszym zdaniem w opisanym stanie rzeczy należałoby dokonać wykładni rozszerzającej art. 58 ust. 2a

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2011

Eksmisja współmałżonka po rozwodzie

. Na podstawie art. 58 § 2 Krio, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2007

Eksmisja byłego małżonka po rozwodzie z mieszkania

możliwe? W jaki sposób ona może się go pozbyć?

Jak wynika z opisu zgodnie z art. 58 § 2 zd. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekł w wyroku rozwodowym o eksmisji. Jest to możliwe w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Prawo autorskie do projektu architektonicznego a dozwolony użytek

dokumentacji nieruchomości na użytek własny. Dom był budowany w latach 1957-58, potem był rozbudowywany w 1962 oraz 1971 i w 1985 roku. Pan Naczelnik Architektury oświadczył mi, że mogę jedynie otrzymać kserokopię dokumentów urzędowych - natomiast planów

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 września 2007

Reklamacja uszkodzonej przesyłki a miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę

niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawa pocztowego nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt. 4 Prawa pocztowego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Likwidacja spółki jawnej

zamiaru prowadzić spółki, konieczne będzie jej rozwiązanie. Zgodnie, z art. 58 ust. 2 ksh (kodeksu spółek handlowych), rozwiązanie spółki powoduje jednomyślna uchwała wspólników. Uchwała taka nie wymaga formy aktu notarialnego, wystarczającą formą jest

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 czerwca 2007

Władza rodzicielska nad dzieckiem po rozwodzie

Czy konieczne jest wskazanie w procesie rozwodowym, komu powierza się władze rodzicielską nad małoletnim dzieckiem? Czy mimo rozwodu obydwoje rodziców mogą wykonywać nieograniczoną władze rodzicielska?

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 58 § 1

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 listopada 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 20 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.