Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart 37 ust 2
Wyszukiwana fraza:

art 37 ust 2

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 69 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Bezczynność organów administracyjnych nie stanowi samodzielnej przesłanki odpowiedzialności za wykroczenie

Czy Sąd Rejonowy Wydział Grodzki, może odmówić rozpatrywania sprawy w prawidłowo zgłoszonym trybie - art.27 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, gdy przedmiotem jest skarga na naruszenie: § 8 ust. 1 Rozporządzenia Min. Sportu w

Słowa kluczowe: skarga, wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 czerwca 2007

Wykwaterowanie z mieszkania służbowego

mieszkalnych przez żołnierzy, regulują przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (dalej ustawa). Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy, za uiszczenie opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich z tytułu

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Osoba ubezwłasnowolniona na gruncie prawa podatkowego jest traktowana jak dziecko

, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: 1) wykonywał władzę rodzicielską, 2) pełnił funkcję opiekuna prawnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Nagroda jubileuszowa należna jest tylko w jednym stosunku pracy pracownika samorządowego

pracownicy tych jednostek nie są objęci układem zbiorowym pracy. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia m. in. warunki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 maja 2010

Zatarcie skazania - zwolnienie pracownika samorządowego skazanego za przestępstwo

nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo spowodowane umyślnie. Czy pracodawca może mnie zwolnić jeżeli wyrok (z art. 177 i 178 KK) sądu zapadł kiedy jeszcze nie pracowałem w urzędzie?

Na podstawie art. 37 § 1 kkw (kodeksu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 kwietnia 2007

Kupno mieszkania na licytacji komorniczej, wraz z lokatorami

. Powództwo należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego jest położona ta nieruchomość (art.37 k.p.c.). Jeżeli chodzi o kwestie zameldowania, to zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Słowa kluczowe: egzekucja, eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2008

Staż pracy do nagrody jubileuszowej można liczyć tylko u jednego pracodawcy

wdane na podstawie art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 roku stwierdza, że pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 listopada 2012

Podatki w razie odpłatnego zbycia nieruchomości

nieruchomości. Stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, wynosi 2%. Warto także dodać, że z uwagi na przekwalifikowanie nieruchomości może zostać nałożona renta planistyczna. Zgodnie z treścią art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 maja 2012

Eksmisja syna z mieszkania

zapłaty wynagrodzenia dla użyczającego. Użyczenie może dotyczyć każdej powierzchni lokalu, jak wynika zresztą z art. 710 i 713 k.c., i nie ma żadnego związku z definicjami lokalu, znajdującymi się w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2012

Opróżnienie lokalu mieszkalnego z niechcianego lokatora

związku z definicjami lokalu, znajdującymi się w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu oraz art. 238 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. Sposób korzystania z lokalu strony winne określić w umowie, a jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.