Kalendarz przedsiębiorcy: 15-02-2019 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

. Zastąpienie dotychczas obowiązujących rozporządzeń ma na celu uniknięcie luki w prawie oraz zagwarantowanie praw funkcjonariuszy wynikających z art. 205 ustawy o Służbie Więziennej w zakresie określenia funduszu na nagrody i zapomogi oraz w zakresie

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 13 grudnia 2010

Grób grobowi nierówny

cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 oraz z 2001 r. Nr 153, poz. 1783), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu

Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Zasady powoływania do zawodowej służby wojskowej

W dniu 27 maja 2008 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej. Jest on wykonaniem upoważnienia wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 11 września 2003

Słowa kluczowe: służba wojskowa, żołnierz
Data utworzenia: 21 maja 2008

Uposażenia dla sędziów sądów wojskowych

członkom ich rodzin. Stanowi ono wykonanie upoważnienia zawartego w art. 36a § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676), który stanowi, że Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z

Słowa kluczowe: sąd
Data utworzenia: 1 lipca 2008

Nieodpłatne przekazanie nieruchomości

), stwierdzającego niezgodność art. 179 Kodeksu cywilnego dotyczącego zrzeczenia własności nieruchomości z Konstytucją. W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał przypomniał, że – w świetle nauki prawa cywilnego – zrzeczenie się nieruchomości jest czynnością jednostronną

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 października 2008

Służebność drogi koniecznej w trybie nieprocesowym

Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnieniu prawnym: "Czy żądanie strony inicjującej postępowanie o zmianę przebiegu służebności drogi koniecznej ustanowionej na jej rzecz rozpoznawane jest w postępowaniu nieprocesowym (art. 626 k.p.c.), czy też

Słowa kluczowe: droga konieczna, służebność
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2008

Skarga pauliańska

się na przepis art. 405 i n. k.c.. W tej rozszerzonej części sąd powództwo oddalił oraz uwzględnił samą skargę pauliańską i od tego bank się nie odwoływał.

Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 14 stycznia 2009

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

Zgodnie z art. 26d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego może otrzymać ze środków

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 września 2009

Przeszukanie osoby i rewizja bagażu osobistego

podmioty podlegające kontroli wykonywanej przez Służbę Celną, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) oraz na organy Służby Celnej przeprowadzające kontrole. Aktualnie obowiązujące przepisy nie

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 19 października 2009

Zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych dla ofiar wypadków drogowych

leczenia czy pogrzebu. W aktualnie obowiązującym kształcie prawnym uzyskanie takiego świadczenia przez poszkodowanego w wypadku drogowym jest możliwe wy łącznie na drodze cywilnej, w trybie art. 753[1] Kodeksu postępowania cywilne go. Jednakże uzyskanie

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 913  |  914  |  915  |  916  |  917 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.