Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie obywatelstwa polskiego

prawa – nabywa obywatelstwo polskie. Norma ta zawarta jest w przepisach samej Konstytucji (art. 34, ust. 1). Wszelkie odstępstwa od tej zasady określa odpowiednia ustawa ( O obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 z późniejszymi zmianami

Słowa kluczowe: obywatelstwo
Data utworzenia: 12 kwietnia 2009

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z art. 68 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - osoba ubiegająca się o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym powinna przedstawić dokument tożsamości oraz

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Data utworzenia: 30 lipca 2009

Oceny okresowe funkcjonariuszy celnych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych, który stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 129 ust. 5 ustawy o Służbie Celnej

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 września 2009

Kontrola napiwków w kasynie

oraz urzędy celne. Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.), zgodnie z którą minister

Data utworzenia: 30 września 2009

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2009 r.

W myśl art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) właściwe jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego RUS, jako płatnicy, zobowiązane są

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Data utworzenia: 4 marca 2010

Zasiłek macierzyński z KRUS

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnikowi lub jego małżonkowi, domownikowi - ubezpieczonemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w trybie obowiązkowym, z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia

Słowa kluczowe: urlop macierzyński
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Wykonywanie czynności egzekucyjnych w administracji

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, terenowe jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej albo wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej albo służby wewnętrznej jednostki wojskowej określone w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 24

Słowa kluczowe: egzekucja
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Łatwiejsza legalizacja samowoli budowlanej

art. 49 ust. 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). W wyroku tym TK orzekł, iż obowiązek przedstawienia w postępowaniu legalizacyjnym ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w dniu wszczęcia

Słowa kluczowe: legalizacja, samowola budowlana
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Praktyczna nauka zawodu

zawartego w art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z póżn. zm.). Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do zmian wprowadzonych w ustawie o

Słowa kluczowe: edukacja
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Sprawowanie przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny

przesłanki, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, organów samorządu terytorialnego szczebla gminy, orzekających w sprawach uznawania konieczności sprawowania

Słowa kluczowe: służba wojskowa
Data utworzenia: 31 maja 2010
« Poprzednia 1 … 575  |  576  |  577  |  578  |  579 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.