Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12728 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

środek egzekucyjny

: - grzywnę w celu przymuszenia, - wykonanie zastępcze, - odebranie rzeczy ruchomej, - odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, - przymus bezpośredni; art. 1 a ust. 12 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu

Data utworzenia: 14 marca 2011

Wybory do organów adwokatury

organów, o których mowa w ust. 1, mogą być odwołani przed upływem kadencji przez organ, który ich wybrał. 5. Nie można łączyć mandatów ustawowych organów samorządu adwokackiego. Ograniczenie to nie dotyczy kierownika zespołu adwokackiego

Data utworzenia: 13 lutego 2012

Wniosek o wyłączenie komornika

. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie. 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Egzamin konkursowy na aplikacje komorniczą

konkursowego w terminie, o którym mowa w ust. 1, Minister Sprawiedliwości wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.29c

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Zbrodnia

Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.Art. 7 § 2 kodeksu karnego Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie.Art. 8 kodeksu karnego.

Słowa kluczowe: zbrodnia
Data utworzenia: 24 listopada 2006

BIN

BIN (ang. Bank Identyfication Number) - pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju karty oraz banku wydającego kartę a także organizacji płatniczej, która wydała kartę.

Słowa kluczowe: bank, BIN, karta, karta kredytowa
Data utworzenia: 6 listopada 2006

Forma egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką

protokół w terminie 7 dni od dnia sporządzenia. 6. Dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego, po jego zakończeniu, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przekazuje właściwej okręgowej radzie adwokackiej, z czego sporządza się

Data utworzenia: 15 lutego 2012

Komisja egzaminacyjna na aplikacje komorniczą

habilitowanego nauk prawnych. 4. Powołując komisje egzaminacyjne, Minister Sprawiedliwości wyznacza jednocześnie ich przewodniczących. 5. Minister Sprawiedliwości w stosunku do komisji egzaminacyjnych jest organem wyższego stopnia. 6

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Instrumenty finansowe

związanych z jednostką w jej kapitałach, umów połączenia spółek. Art. 3 ust. 23 ustawy o rachunkowości

Słowa kluczowe: instrumenty finansowe
Data utworzenia: 15 stycznia 2007

Jednostka dominująca

. Art. 3 ust. 37 ustawy o rachunkowości

Słowa kluczowe: jednostka dominująca
Data utworzenia: 15 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 54  |  55  |  56  |  57  |  58 … 1273 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.