Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kaucja w postępowaniu grupowym

przez sąd terminu do złożenia kaucji sąd na wniosek pozwanego odrzuci pozew lub środek odwoławczy, orzekając o kosztach, jak w przypadku cofnięcia pozwu. art. 8 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Data utworzenia: 21 lipca 2011

Forma egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską

się protokół. Kopię protokołu przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 7 dni od dnia sporządzenia. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych art.33 9

Data utworzenia: 15 lutego 2012

Zawieszenie w czynnościach asesora komorniczego

. Zawieszenie asesora komorniczego w czynnościach ustaje z dniem: 1) prawomocnego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, chyba że prezes sądu apelacyjnego uchyli je wcześniej; 2) oddalenia lub odrzucenia wniosku o

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Powrót do przestępstwa

Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za

Data utworzenia: 24 listopada 2006

Wyłączenie sędziego z mocy prawa w sprawie cywilnej

sprawach, w których występował jako prokurator; 6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia. art. 48 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Niezarobkowy przewóz drogowy

gospodarczej w zakresie usług turystycznych. art. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Data utworzenia: 17 sierpnia 2011

Transport kombinowany

prostej ze śródlądowego lub morskiego portu załadunku lub wyładunku art. 4 pkt 13 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Data utworzenia: 17 sierpnia 2011

Zakres działania Krajowego Zjazdu Adwokatury

samorządu adwokackiego, a także ustalanie liczby izb adwokackich, 6) uchwalanie regulaminów dotyczących: a) trybu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz działania tych organów, b) c) d) trybu obrad Zjazdu

Data utworzenia: 13 lutego 2012

Warunkowe zwolnienie skazanego

pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia.Art. 77 kodeksu karnego Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6

Data utworzenia: 24 listopada 2006

Aktywa obrotowe

- trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 18 ustawy o rachunkowości

Słowa kluczowe: aktywa
Data utworzenia: 15 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 53  |  54  |  55  |  56  |  57 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.