Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12739 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Działalność sprzeczna z ustawą o związkach zawodow

W dniu 13 maja Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział X Grodzki dotyczący działalności sprzecznej z ustawą o związkach zawodowych. Jego zadaniem było orzeczenie w sprawie zgodności art. 35 ust. 2 ustawy z dnia

Słowa kluczowe: związek zawodowy
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 maja 2008

Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta

Zadaniem Trybunału było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust

Data utworzenia: 28 lipca 2009

Kwalifikacja urządzeń reklamowych jako budowli

stojących trwale związanych z gruntem wymaga pozwolenia na budowę, w myśl ogólnej zasady wynikającej z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Data utworzenia: 18 maja 2010

Uprawnienia wykonawców w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych szczegółowo określa tryb postępowania w sprawie zamówień publicznych. W związku z tym w w/w akcie prawnym możemy odnaleźć szereg praw i obowiązków występujących zarówno po stronie zamawiającego, jak i potencjalnych wykonawców. Zasadniczymi środkami ochrony prawnej wykonawców są…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 4 grudnia 2012

Udostępnianie dokumentów przez IPN

36 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 2 Konstytucji oraz art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 36 ust. 4…

Słowa kluczowe: dokument
Data utworzenia: 25 listopada 2008

Obowiązek podania w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie

poparcie. Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 47912 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2, art

Słowa kluczowe: ciężar dowodu, dowody, konstytucja
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Pozbawienie biernego prawa wyborczego

w sprawie zgodności: art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin. rad powiatów i sejmików województw z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998…

Słowa kluczowe: wybory
Data utworzenia: 24 listopada 2008

Zmiany w zakresie skargi kasacyjnej

w sprawie zgodności: art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin. rad powiatów i sejmików województw z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 listopada 2008

Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości

użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa. Zadaniem TK było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 czerwca 2011

Stawka podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2007 r. wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargę przedsiębiorstwa wielobranżowego na decyzję dyrektora izby celnej dotyczącą podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2003 r. oraz za okres od stycznia do maja 2004 r. W trakcie kontroli przeprowadzonej u podatnika stwierdzono szereg nieprawidłowości w rozliczeniu…

Słowa kluczowe: podatek, podatkowe prawo
Data utworzenia: 9 września 2010
« Poprzednia 1 … 496  |  497  |  498  |  499  |  500 … 1274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.