Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przepadek przedmiotów wykroczenia skarbowego

. 138 § 6 w zw. z art. 47 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, obowiązującym od dnia 17 grudnia 2005

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2008

Kategorie dostępności leków

. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271). Projekt przedstawia kryteria zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności, określonych w art. 23a ust. 1 powołanej ustawy. W

Słowa kluczowe: opieka zdrowotna
Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2008

Zasady przyznawania rent socjalnych osobom, które ukończyły 25 lat

W dniu 8 czerwca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Piotra D. dotyczącą zasad przyznawania rent socjalnych osobom, które ukończyły 25 lat. Zadaniem TK było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Słowa kluczowe: renta
Data utworzenia: 8 czerwca 2010

Podstawy obligatoryjnego zarządzenia przez sąd wykonania kary warunkowo zawieszonej

, przestępstwa podobnego i skazania go na karę pozbawienia wolności. Zadaniem TK było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 75 § 1 ustawy z dnia 8 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 ust. 1 konstytucji oraz zasadą

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 kwietnia 2011

Zasady udostępniania dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej

W dniu 20 października 2010 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone pytania prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące zasad udostępniania dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady udostępniania dokumentów…

Słowa kluczowe: dokument
Data utworzenia: 21 października 2010

Spółdzielnie mieszkaniowe

W dniu 15 lipca 2009 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w pełnym składzie wniosek Grupy posłów na Sejm dotyczący spółdzielni mieszkaniowych. Art. 4 ust. 4 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakazuje każdej spółdzielni mieszkaniowej

Słowa kluczowe: spółdzielnia
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

bez nieuzasadnionej zwłoki, wyrażoną w art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz z zasadą rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, wyrażoną w art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950

Słowa kluczowe: konstytucja
Data utworzenia: 21 lutego 2008

Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego w procesie

. Zadaniem składu sędziowskiego Trybunału Konstytucyjnego było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 434 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, dodany ustawą z dnia 10 stycznia 2003 roku oraz odsyłający do niego art. 443

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2009

Czy ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do oboja małżonków?

W dniu 7 października 2011 r. Minister Finansów wydał na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) interpretację ogólną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Data utworzenia: 9 października 2011

Regionalne instytucje finansowe

22 marca 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie regionalnych instytucji finansujących. Stanowi ono wykonanie art. 6d ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Data utworzenia: 24 marca 2008
« Poprzednia 1 … 488  |  489  |  490  |  491  |  492 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.