Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę

wypowiedzeniu (art. 32 i następne kodeksu pracy). Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy jest skuteczne, jeśli zostało pracownikowi złożone na piśmie. Pismo obowiązkowo musi zawierać, poza wypowiedzeniem, propozycję nowych warunków, uzasadnienie

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Skutki niedoręczenia wypowiedzenia umowy

, że mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c. ), chociażby tego nie uczynił. Zgodnie z powyższym ustaleniem, w przypadku pisma przesłanego za pośrednictwem poczty listem poleconym, którego nie odebrał adresat, w sytuacji gdy pismo o

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006

Przedawnienie zobowiązania wobec urzędu skarbowego

roku oraz 2002 roku. Proszę o informację czy mogę się powołać na art.118 K.C. (roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem 3 lat). A może można powołać się na jakiś inny przepis?

W sprawie przedawnienie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 stycznia 2007

Przestępstwo ciągłe

ciągłego. Po przerwaniu przestępstwa ciągłego nie można mówić o następnych czynach, że wchodzą w skład przestępstwa ciągłego. Instytucja ta zawarta została w art. 85 kk (kodeksu karnego) - Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2007

Odpowiedzialność za długi współmałżonka powstałe przed ogłoszeniem separacji

. współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania lub czynność ta nie przekraczała zakresu zwykłego zarządu majątkiem wspólnym. Zgodnie z art. 61 (4) krio (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) orzeczenie separacji przez sąd wywołuje skutki podobne do

Słowa kluczowe: długi, separacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 kwietnia 2007

Darowizna w postaci pieniędzy na zakup mieszkania, a podział majątku małżonków

przypadku gdy małżonkowie dokonują podziału majątku wspólnego, co do zasady majątek objęty wspólnością ustawową powinien być dzielony po połowie, gdyż zgodnie z art. 43 krio, istnieje domniemanie prawne, że udziały w majątku wspólnym są równe

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Częściowa spłata zadłużenia przed wydaniem nakazu zapłaty

; małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 maja 2007

Zniesienie służebności osobistej

w postępowaniu o podział majątku dorobkowego w postępowaniu rozwodowym (art. 58 § 3 kodeks rodzinny i opiekuńczy - na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2007

Ponowne wszczęcie postępowania spadkowego

nabycia spadku. Zgodnie z art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego (Kpc), dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2007

Podział wkładu mieszkaniowego pomiędzy współmałżonków po rozwodzie

należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej

Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2007
« Poprzednia 1 … 397  |  398  |  399  |  400  |  401 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.