Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Firma windykacyjna, która kupiła dług nie może domagać się spłaty kwoty wyższej niż wartość zadłużenia wynikająca z umowy

podmiot) nie może pobierać żadnych dodatkowych kosztów, które nie zostały określone w umowie, a w myśl art. 359 § 2 1 k.c. (kodeksu cywilnego), nie może żądać także wyższych odsetek niż odsetki maksymalne (maksymalna wysokość odsetek wynikających z

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2010

Postępowanie spadkowe w razie braku udziału spadkobiwercy w postępowaniu spadkowym

oznaczonym spadkodawcy. Pełnomocnictwo w postępowaniu spadkowym Każdy z uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku może w tym postępowaniu działać osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 87 § 1 k.p.c. pełnomocnikiem

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2011

Opróżnienie lokalu po wygasnięciu umowy najmu lokalu mieszkalnego

najemcą w mieszkaniu zamieszkiwały będą jeszcze dwie osoby, na co wynajmujący wyraża zgodę. Chciałby wiedzieć jak z tego teraz wybrnąć.

Zgodnie z treścią art. 659 § 1 k.c. przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 marca 2011

Nabycie lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika

wymagana jego obecność. Pełnomocnik działa samodzielnie, chyba że z treści dokumentu pełnomocnictwa wynikają ograniczenia w tym zakresie. Zgodnie z treścią art. 108 k.c. p ełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 marca 2011

Obowiązek utrzymania nieruchomości spoczywa na jej właścicielu

otoczenia właściwy na podstawie art. 66 ustawy Prawo budowlane organ nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku. W decyzji tej właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2011

Na przejęcie długu bank musi wyrazić zgodę

przekazuje mi kupujący? Jak zabezpieczyć obie strony?

Zgodnie z treścią art. 519 § 2 pkt. 2 k.c. (kodeksu cywilnego) przejęcie długu może nastąpić przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Poświadczenie dziedziczenia określa krąg spadkobierców

stwierdzenie nabycia spadku można się udać do notariusza, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Zastaw rejestrowy - podstawowe informacje

, nieprawidłowo wypełniony albo nie opłacony podlega zwróceniu. W tym wypadku przepisów KPC (art. 130 § 1 – 3) nie stosuje się, czyli w razie wystąpienia powyższych braków we wniosku, nie wzywa do ich uzupełnienia lecz od razu następuje zwrot wniosku

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem i separacją

oczywiście może Pani żądać alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci. W myśl przepisu art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2006

Wniosek zobowiazanego o obniżenie alimentów musi być umotywowany zmianą jego sytuacji

drodze sądowej komornik może zająć na poczet alimentów do trzech piątych wynagrodzenia (pozostała część wynagrodzenia nie podlega zajęciu). W myśl przepisu art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2006
« Poprzednia 1 … 396  |  397  |  398  |  399  |  400 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.