Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12728 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody oceniać należy indywidualnie

Czy możliwe jest rozpowszechnianie (w szczególności sprzedaż) zdjęć z wyraźnym wizerunkiem osób, jeśli nie można ustalić ich tożsamości, ponieważ zdjęcie zostało wykonane w odległym kraju.

Zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 04 lutego 1994

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Członek zarządu może odpowiadać za długi spółki własnym majątkiem

wobec innych wierzycieli. Zgodnie z art. 299 § 1 k.s.h. (kodeksu spółek handlowych), jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. W tym wypadku członek zarządu również może się

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Zapłata alimentów do rąk własnych uprawnionego

, zgodnie z tym orzeczeniem. Świadczenie alimentacyjna jak każde inne świadczenie winno być spełnione na korzyść wierzyciela, który zgodnie z treścią art. 354 § 2 k.c. (kodeksu cywilnego) przy wykonaniu zobowiązania powinien współdziałać z dłużnikiem. Aby

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Wypowiedzenie umowy lokatorowi z uwagi na zamieszkanie właściciela w tym lokalu

być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie (bez względu na formę umowy o odpłatne używanie lokalu) oraz określać przyczyny wypowiedzenia. Wypowiedzenie może nastąpić tylko z przyczyn określonych w przepisie art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Żądanie zwrotu świadczenia z tytułu renty rodzinnej z uwagi na nieukończenie nauki

jestem w stanie dostarczyć takiego zaświadczenia, bo studiów nie ukończyłam. Czy w tym przypadku ZUS karze mi zwracać rentę za cały okres nauki? Jak ZUS określi w tym przypadku termin ustania świadczenia?

W myśl art. 68 pkt. 1 ppkt 2 ustawy z dnia 17

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

wiąże się z wniesieniem takiego sprzeciwu czy są dodatkowe koszty i w jakiej wysokości.

Zgodnie z art. 502 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), sąd wydając nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2014

W razie zmiany stosunków można żądać zamiany wyroku alimentacyjnego

obecnie wszelkie koszty ich utrzymania. Jeżeli chodzi o zmianę orzeczenia zasądzającego alimenty, to zgodnie z art. 138 k.r.o., w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2014

Nieruchomość sprzedana bez zachowania formy aktu notarialnego może być nabyta w drodze zasiedzenia

mapie. Niestety wyrys ten nie do końca jest zbieżny z rzutem działek, który widziałam w urzędzie geodezji.

W sprawie doszło do zbycia działki na podstawie umowy zawartej bez aktu notarialnego która to umowa jest nieważna gdyż jest sprzeczna z art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2014

Podatek od nieruchomości posiadacza samoistnego

nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca. Zgodnie z art. 336 kodeksu cywilnego (kc), posiadaczem rzeczy jest zarówno

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2007

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu

sprzedawcy za wady fizyczne sprzedanej rzeczy określona jest w art. 556 § 1 kc (kodeksu cywilnego). Zgodnie z tym przepisem, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2007
« Poprzednia 1 … 394  |  395  |  396  |  397  |  398 … 1273 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.