Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Szkoda w związku z przewozem osób

transportu uważa się za niezbędne. W przypadku gdy przewoźnik zawarł odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakład ubezpieczeniowy przejmuje na siebie roszczenia w zakresie umowy przewozu. Proszę pamiętać, że na podstawie art. 778

Słowa kluczowe: szkoda, ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Odstąpić od umowy zawartej na odległość może jedynie konsument

przysługuje jedynie konsumentom. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 stycznia 2009

Podział majatku wspólnego małżonków

rozwiązania dla nas.

Podziału majątku dorobkowego można dokonać: w sądzie - w postępowaniu o podział majątku dorobkowego lub w postępowaniu rozwodowym (art. 58 § 3 kodeks rodzinny i opiekuńczy - na wniosek jednego z małżonków sąd może w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2006

Zniesienie współwłasności nieruchomości

przez niego, a inna część przez innego współwłaściela. Jak wynika z treści przepisu art. 195 k.c. (kodeksu cywilnego), własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Z tej definicji wynikają trzy elementy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 października 2006

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

. Na podstawie art. 344 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Rękojmia za wady fizyczne przy sprzedaży samochodu

fizyczne) - Art. 556. § 1 kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku mimo zapoznania się ze stanem technicznym o wadzie nie

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2006

Egzekucja sądowa z renty

świadczenia? Proszę o szybką odpowiedź i pomoc.

Sprawa egzekucji ze świadczenia rentowego regulowana jest w art. 139 - 141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej ustawa). Zgodnie z tą ustawą w

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Prawa autorskie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę

graficzna, wykonanie czyli strona fizyczna tych projektów podlega ochronie prawnej. Prawa autorskie do tych wszystkich materiałów, na podstawie art. 12 ustawy, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 listopada 2006

Nabycie własnych udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

taką uchwałę. Wspólnicy swoją propozycję motywują tym, iż chcieliby aby te udziały w przyszłości byłyby przekazane kolejnemu wspólnikowi jako opcje menedżerskie za osiągnięcie celów.

Art. 200 kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) zakazuje nabywania

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2006

Obowiązek prowadzenie ksiąg rachunkowych

odpowiedzialności karnej wynikającej z art.77 ustawy o rachunkowości, może jednak narazić Państwa na zarzut nieposiadania dokumentacji podatkowej wg ustawy o pdof ze wszystkimi tego konsekwencjami. Porady prawne / Pomoc prawna Internetowa Kancelaria Prawna

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 385  |  386  |  387  |  388  |  389 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.