Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12728 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Związek przyczynowy pomiedzy zdarzeniem a wystąpieniem szkody jest podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej

leczenie dopiero w momencie nasilenia bólu jaki odczuwałam w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Obowiązek naprawienia szkody na osobie Zgodnie z treścią art. 444 k.c. (kodeksu cywilnego), który zawiera szczegółową regulację dotyczącą

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Działalność konkurencyjna w stosunku do pracodawcy

rację?

Pracownik co do zasady nie jest ograniczony prowadzeniem działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy. Podstawą prawną zakazu konkurencji jest zawarta umowa o zakazie konkurencji . Zgodnie z treścią art. 101[3] k.p. (kodeksu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 marca 2011

Wiadomość SMS jako dowód w sprawie cywilnej

. Dowodami takimi są zarówno dokumenty sporządzone na piśmie jak również zeznania świadków. Ponadto sąd może dopuścić jako dowód w sprawie także wydruk z historii komunikatora np. GG, lub SMS. Ponadto zgodnie z treścią art. 299 k.p.c. (kodeksu postępowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 maja 2011

Podział majątku pomiędzy byłymi konkubentami

faktycznego wynika, że pomiędzy stronami nie było innego stosunku umownego , stąd zasadne będzie zastosowanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu . Zgodnie z treścią art. 405 k.c. (kodeksu cywilnego) kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2011

Kto ponosi koszty pobytu w domu opieki społecznej?

dom pomocy społecznej?

Obecnie przepisy u stawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej derogowały ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). Ustawa ta w art. 34a

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 sierpnia 2011

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

dziecka, to zgodnie z art. 133 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2011

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

z art. 84 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Przedawnienie podatku od nieruchomości

tej ustawie, w zakresie przedawnienia roszczeń stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa (dalej Ordynacja). Co do zasady, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji, zobowiązanie podatkowe przedawniają się z

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013

Obowiązek alimentacyjny dotyczy ojca dzieci bez względu na zawarcie małżeństwa

cywilnego ojcostwo było wpisane). Powództwo takie należy wytoczyć przed sądem rejonowym. Jeżeli chodzi o ustalenie wysokości alimentów to zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o. (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 grudnia 2013

Spłata długów z poprzedniego małżeństwa

nowo. Praktycznie jeżeli wierzyciel będzie pilnował biegu przedawniania zawsze może żądać spłaty. Może także liczyć na to, że w przypadku śmierci dłużnika, jego spadkobiercy w terminie 6 miesięcy nie złożą wniosku o odrzucenie spadku lub o przyjęciu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 października 2006
« Poprzednia 1 … 383  |  384  |  385  |  386  |  387 … 1273 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.