Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jednomyślna uchwała wspólników może określić inny sposób zakończenia działalności spółki jawnej

obowiązki zmarłego wspólnika wchodzą jego spadkobiercy. Czy w takiej sytuacji możemy rozwiązać spółkę poprzez jednomyślną uchwałę wspólników i nie będzie musiało być przeprowadzone postępowanie likwidacyjne?:

Wskazane w art. 67 § 1 k.s.h. (kodeksu

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Nie zawarcie umowy pozyczki na piśmie nie powoduje braku żądania zwrotu przekazanej kwoty

dowodowe, gdyż jedynymi dowodem w sprawie będzie przedmiotowy wyciąg z rachunku. Może Pani wskazywać, że podstawą Pani roszczenia nie jest pożyczka a nienależyte świadczenie (skoro brak informacji o tytule wpłaty). Zgodnie z art. 410 § 2

Słowa kluczowe: pożyczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Obowiązek alimentacyjny oznacza dostarczenie środków utrzymania

, że alimenty zostaną na to przeznaczone, bo już zadłużała mieszkanie kilka razy. Jak sformułować to w pozwie?

Co do zasady, nie może Pan zobowiązać żony do ponoszenia z otrzymywanych alimentów konkretnych wydatków. Zgodnie z art. 128 k.r.o

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Udział w majątku wspólnym małżonka wynosi co do zasady połowę

właściciele), tym samym zgodnie z art. 43 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), z uwagi na fakt, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, co do zasady Pańskiej żonie przysługuje ½ udziału w przedmiotowej nieruchomości

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Przywłaszczenie powierzonej rzeczy stanowi przestępstwo

określonego w art. 284 § 2 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem, osoba, która przywłaszcza sobie powierzoną cudzą rzecz ruchomą podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jednakże aby mówić o wyczerpaniu znamion przestępstwa

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Władza rodzicielska nad dzieckiem po rozwodzie

Czy konieczne jest wskazanie w procesie rozwodowym, komu powierza się władze rodzicielską nad małoletnim dzieckiem? Czy mimo rozwodu obydwoje rodziców mogą wykonywać nieograniczoną władze rodzicielska?

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 58 § 1

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 listopada 2009

Żona dziedziczy po mężu z mocy prawa

. Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, dziedziczenie majątku po zmarłym spadkodawcy, nastapiło na podstawie ustawy (dziedziczenie ustawowe). Przy dziedziczeniu ustawowym, zgodnie z art. 931 k.c. (kodeksu cywilnego), do spadku z mocy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2009

Na przysługuje środek zaskarżenia na postanowienie o przedstawieniu zarzutów w postępowaniu karnym

zarzutów, środek zaskarżenia nie przysługuje. Jak wynika z art. 313 § 1 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego) jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba

Słowa kluczowe: zarzuty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 marca 2010

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

rozliczenia może być poczytane jako przywłaszczenie sobie powierzonego mienia. Zgodnie z art. 284 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W związku z

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2010

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o rozwód

za adwokata 6.000 zł to taki będzie zwrot)?

Zgodnie z treścią art. 98 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i

Słowa kluczowe: koszty zastępstwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 lipca 2010
« Poprzednia 1 … 380  |  381  |  382  |  383  |  384 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.