Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12739 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Alimenty na syna - wiecznego studenta

wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku - art. 133 krio (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Do świadczeń alimentacyjnych zobowiązani są obydwoje rodzice na równi. Nie ma żadnego prawnego

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 kwietnia 2007

Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza publicznego

uchyleniu mojego zakazu. Czy mogę kogoś postawić przed sadem i kogo i domagać się odszkodowania za poniesione straty (dojazd do granicy, powrót do domu)?

Może Pan domagać się naprawienia powstałej szkody. Podstawa prawna to art. 417 § 1 kc - Za szkodę

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2007

Egzekucja z wynagrodzenia współmałżonka

zobowiązania (długi) nie wymagały jego zgody na ich zaciągnięcie. Wierzyciel może żądać zaspokojenia jedynie z majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (krio), jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2007

Obowiązek zapłaty wyrównania kosztów ogrzewania

może żądać zapłaty także za okres, w którym spółka jeszcze nie została powołana. Trzy letni okres wziął się z instytucji przedawnienia roszczenia. Zgodnie z art. 118 kc (kodeksu cywilnego), przedawnienie roszczenia z tytułu prowadzonej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007

Zasiedzenie nieruchomości zamiast postępowania spadkowego

nie rości sobie praw do tej działki i domu. Działka ma powierzchnie 1.5 ha. Chcę przejąć nieruchomość na podstawie stwierdzenia zasiedzenia.

Zgodnie z art. 172 kc (kodeksu cywilnego) Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2007

Odwołanie członka zarządu a roszczenia ze stosunku pracy

pracę, która była zawarta na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 370 § 1 ksh (kodeksu spółek handlowych), członek zarządu może być w każdej chwili odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego

Słowa kluczowe: odwołanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Przeszkody w zawarciu małżeństwa z krewnym

prawem cywilnym i kanonicznym wyjść za mąż, za syna drugiego z wnuków. Jaki jest między nami stopień pokrewieństwa, czy będziemy mieć z tym problem?

W świetle art. 10-15 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Majątek wspólny powstały w czasie trwania konkubinatu

powstającą pomiędzy małżonkami. Wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na majątek wspólny

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 sierpnia 2007

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

(niewątpliwie choroby, o których Pani pisała takimi są) powoduje zakaz zawarcia małżeństwa. Jednakże zgodnie z art. 12 § 1 krio, jeżeli jednak stan zdrowia osoby dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 sierpnia 2007

Obowiązek alimentacyjny na podstawie umowy o alimenty

poddać się egzekucji roszczeń alimentacyjnych na podstawie tego akt na podstawie art. 777 kpc, co wiąże się z ty, że gdyby ojciec nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego, może Pani opatrzyć taki akt klauzulą wykonalności i skierować sprawę do

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2007
« Poprzednia 1 … 376  |  377  |  378  |  379  |  380 … 1274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.