Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odsetki za zwłokę mogą być umowne albo ustawowe

zapłacenia przeze mnie kwoty za mieszkanie. Moje pytanie brzmi czy rzeczywiście miał prawo to zrobić?

Zgodnie z art. 481 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Aby skutecznie objąć składniki masy spadkowej konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego

dobrej wierze od osoby ujawnionej w księdze wieczystej jako jej właściciel lub użytkownik wieczysty jest prawnie skuteczne, choćby takiej osobie prawo własności lub użytkowania wieczystego w rzeczywistości nie przysługiwało (art. 5 ustawy o księgach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2006

Prawo własności nieruchomości

nieruchomość jest w stanie zagrażającym życiu lub zdrowiu osób, w przypadku zaniechania odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomości może rodzić to odpowiedzialność karną - Art. 160 kk § 1 - Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 listopada 2006

Nabycie składnika majątku w trakcie trwania rozwodu

należą do majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 § 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej KRIO). Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami może powstać w wyniku: orzeczenia przez sąd rozwodu

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 września 2006

Podział majątku wspólnego małżonków z uwzględnienim stopnia przyczeninia się do jego powstania

. Zatem żądając podziału majątku wspólnego przez sąd, można wnosić o odpowiednie ustalenie udziału w majątku, powołując się na ważne powody w postaci finansowania z tego majątku kosztów dokształcania drugiego współmałżonka. Podstawa prawna - art. 43

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006

Odnowienie długu powoduje wygaśnięcie poręczenia

pory. Ponadto zgodnie z art. 507 k. c. jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez osobę trzecią, poręczenie lub ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwilą odnowienia, chyba że poręczyciel lub

Słowa kluczowe: odnowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Zamiana grzywny na areszt

uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych (art. 75. § 2 kodeksu karnego). Porady prawne / Pomoc prawna Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: grzywna, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 stycznia 2007

Zapis na sąd polubowny

wtedy, gdy sąd polubowny orzekł o swej niewłaściwości (art. 1065 kodeksu postępowania cywilnego). Na wyrok sądu polubownego służy Panu skarga do sądu powszechnego, jeżeli: brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 stycznia 2007

Podział długu na dwie części

powinna być zawarta najlepiej w innym banku. Może Pan jednak na podstawie art. 376 § 1 kodeksu cywilnego, korzystając z instytucji roszczenia regresowego, żądać od współdłużnika (kolegi z którym brał Pan kredyt) zwrotu całości lub części

Słowa kluczowe: dłużnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2007

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli

trzech latach mogę złożyć wypowiedzenie. Natychmiast do nich napisałem maila, że rezygnuję z usługi lecz nie otrzymałem odpowiedzi.

Zgodnie z art. 86 kodeksu cywilnego, jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych

Słowa kluczowe: wady oświadczenia woli
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 375  |  376  |  377  |  378  |  379 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.