Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zawiadomienie o czynności egzekucyjnej przerywa bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego

egzekucyjnego, a także przedawnienia roszczeń stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa. Co do zasady, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji, zobowiązanie podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013

Jak wyliczyć wartość służebności przesyłu

określona w treści art. 305 1 k.c. (Kodeksu cywilnego) przybiera postać pozbawienia bądź faktycznego władztwa właściciela nad nieruchomością obciążoną lub ograniczenia takiego władztwa do znoszenia istniejącego obciążenia. Z tego też względu kryteria

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2013

Zmiana stanowiska może nastąpić jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające

wypowiedzeniu przez pracodawcę (art. 42 Kodeksu pracy). Odnosząc te uwagi do Pana sytuacji to jest Pan uprawniony do odmowy przyjęcia zaproponowanych Panu nowych warunków pracy i płacy. Pracodawca nie może Pana zmusić do ich akceptacji, a więc

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Prawo do renty przy zatrudnieniu na czarno

wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej bądź uznane orzeczeniem sądu – art. 117 ustawy Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Nigdy na odwrót. Zatrudnienia na „czarno” oznacza po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 lutego 2014

Można żądać zwrotu pożyczki nawet jak nie było umowy pisemnej

udzielona na 12 miesięcy od 22.11.2010 roku, do dnia dzisiejszego nie została spłacona.

Umowa pożyczki o wartości przekraczającej 500 zł winna być zawarta na piśmie, co wynika z treści art. 720 § 2 k.c. (kodeksu cywilnego). Jednakże brak zachowania formy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu

powietrznym znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 - art. 178a§1 kk. Jednym słowem oznacza to, że sąd może sprawcę skazać zarówno

Słowa kluczowe: karne prawo, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 maja 2006

Umowa o dokształcanie

najmniej 3 lata. Studia ukończyłam w 2004 roku. Teraz mam zamiar zmienić pracę od i chciałabym uzyskać poradę jakie są konsekwencje zerwania takiej umowy?

Podnoszoną przez Panią kwestię reguluje art. 68 Karty Nauczyciela i rozporządzenie Ministra

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Ustalenie wysokości alimentów od osoby prowadzącej działalność gospodarczą

przepisu art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentacji. Może zatem Pani żądać przed sądem

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Prawo własności imisja

pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Natomiast art. 148-150 kc stanowią iż, owoce spadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Powstanie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

sąd rozwodu, separacji oraz w wyniku wniesionego powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Możliwość ta przewidziana jest w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym (art. 52 krio). Może tego żądać każdy z małżonków (z ważnych powodów). Rozdzielność

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lipca 2006
« Poprzednia 1 … 374  |  375  |  376  |  377  |  378 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.