Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Żądanie zwrotu pieniędzy przy rękojmi za wady

jeżeli buty będą nosić ślady naprawy mogę zażądać zwrotu pieniędzy?

Generalna zasada odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi określona jest w art. 556 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, sprzedawca jest odpowiedzialny względem

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

Zachowek należy się po śmierci spadkodawcy

spadkodawcy. Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), zstępnym (czyli dzieci, a dalej w razie braku dzieci wnuki), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2008

Wybudowania przyłącza w działce drogowej stanowi czynność zwykłego zarządu

zbiorę zgody połowy udziałowców, to mogę przystąpić do budowy bez oglądania się na pozostałych?

Zgodnie z art. 199 k.c. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 kwietnia 2008

Kolejność zaspokajania wierzycieli przez komornika

toku egzekucji. Kolejność zaspokajania następuje zgodnie z art. 1025 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), zgodnie z którym, z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: koszty egzekucyjne

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2008

Zrzaczenie się przez wspólników prowadzenia spraw spółki wymaga podjęcia uchwały

spółki. Zgodnie z art. 40. § 1 k.s.h. prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2010

Właściciel może dowolnie rozporzadzać swoim mieniem

dziedziczenie nastąpi z mocy ustawy – w pierwszej kolejności dziedziczą małżonek i dzieci spadkodawcy). W przypadku gdyby Pana ojciec pominął Pana w testamencie, wówczas przysługuje Panu tzw. roszczenie o należny zachowek. Zgodnie z art. art. 991 § 1 k.c

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 czerwca 2008

Wierzyciel nie może odmówić spełnienia świadczenia przez dłużnika, choćby było częściowe

spełnienia świadczenia, nawet gdyby świadczenie to było spełniane częściowo (art. 450 k.c. - Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Sprzedaż nieruchomości a podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

(różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży) płatne w terminie złożenia zeznania podatkowego. W przypadku nieruchomości i praw majątkowych nabytych przed 2007 rokiem, obowiązują przepisy sprzed nowelizacji. Wynika to z przepisów art. 7

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Pozorność jako wada oświadczenia woli

sprzedający?

Pozorność jako wada oświadczenia woli, została uregulowana w art. 83. § 1 k.c., zgodnie, z którym, nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Z powyższego wynika, ze pozorność umowy jest okolicznością

Słowa kluczowe: pozorność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć (art. 527 § 1 k.c

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 370  |  371  |  372  |  373  |  374 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.