Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wartość umowy dożywocia nie jest doliczana do zachowku

dla potrzeb obliczenia zachowku, bez względu na czas w jakim te darowizny zostały uczynione. W takim przypadku w myśl art. 1000 § 1 k.c. jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku , może on żądać od osoby, która

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2011

Opłata od pozwu i zwolnienie od kosztów sądowych

kosztów sądowych. W przedmiotowej sprawie może Pan złożyć pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, a w nakazowym jeżeli zgodnie z treścią art. 485 § 1 k.p.c. okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2011

Organ administracyjny ma obowiązek udzielać pouczeń stronie

administracyjnego (K.p.a.). Zgodnie z treścią art. 9 K.p.a. organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012

Niestawiennictwo pozwanego na rozprawie o rozwód nie tamuje postępowania

rozprawę? Czy on również? Pełnomocnictwo adwokata w tej sprawie będzie wystarczające czy koniecznie musimy oboje przebyć pół-świata aby wziąć rozwód?

Zgodnie z treścią art. 428 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) rozprawa w sprawach małżeńskich

Słowa kluczowe: niestawiennictwo, powód, pozew, pozwany
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej

albowiem umowa nie została wykonana prawidłowo a rzecz sprzedana (pojazd) ma wady prawne. Zgodnie z treścią art. 556 § 2 k.c. (kodeksu cywilnego), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Żądanie wyższych alimentów musi być uzasadnione

obecnie przed upływem roku od czasu ostatniej rozprawy możemy ubiegać się o podwyższenie alimentów, motywując to tym iż córka rozpoczyna od października naukę na wyższej uczelni i wzrosną wydatki związane z utrzymaniem?

Zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Sąd tylko wyjątkowo może odstąpić od przesłuchania świadka na rozprawie

jest do bezpośredniego przesłuchania świadka na rozprawie. Na zasadzie wyjątku zgodnie z art. 177 § 2 k.p.k. świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, sąd możne przesłuchać w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 października 2012

Powód może cofnąć pozew ale musi mieć zgodę pozwanego

pozwu? Jakiej treści zostanie wydane orzeczenie, kiedy pozwany nie wyrazi zgody na cofnięcie pozwu?

Zgodnie z art. 203 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Zarządzanie majątkiem osoby pozostającej pod opieką

postanowienia w tym zakresie.

Zgodnie z art. 175 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim z zachowaniem przepisów poniższych. Tym samym do opiekuna

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2013

Odpowiedzialność za fałszywe dowody

to Pana mama będzie mogła odmówić zeznań w tej sprawie jako osoba najbliższa, a więc trudno będzie Panu dowieść winę i sprawstwo czynu z art. 235 kk. Przepis ten bowiem stanowi, że odpowiedzialności karnej podlega osoba, która przez tworzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 listopada 2013
« Poprzednia 1 … 356  |  357  |  358  |  359  |  360 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.