Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy użyczenia

Udzieliłem zezwolenia na korzystanie w nieograniczonym czasie i zakresie z działki. Czy na podstawie takiego zezwolenia biorący rzecz w użyczenie może utwardzić teren, czy mogę cofnąć to zezwolenie?

Zgodnie z art. 710 k.c. (kodeksu

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010

Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu lokalu

gospodarczej trzy lata – art. 118 k.c. (kodeks cywilny). W przypadku zapłaty czynszu najmu mamy do czynienia ze świadczeniami okresowymi, zatem dla tego typu świadczeń okres przedawnienia wynosi 3 lata. Każde ze świadczeń okresowych (rat czynszu

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Kontynuowanie nauki a obowiązek alimentacyjny rodziców względem pełnoletniego dziecka

pobierania alimentów? Jeśli tak to w której z tych szkół?

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 września 2010

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników po nowelizacji kodeksu pracy

zawodowych o których mowa w art. 1031 § 1 k.p. pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. Umowa taka, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla

Słowa kluczowe: kwalifikacje
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 września 2010

Brak tytułu prawa włąsnosci do nieruchomości

posiadacza (Pana wujka). Zgodnie z art. 172 k.c. (kodeksu cywilnego), posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 września 2010

Zatrzymanie przedmiotów w toku postępowania karnego

starać o odszkodowanie w związku z tym faktem?

Zgodnie z treścią art. 217 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego) rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze

Słowa kluczowe: zatrzymanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 23 listopada 2010

Współwłasność środków zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym

o należną mi masę spadkową z rachunku bankowego?

Zgodnie z art. 51a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, w przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej

Słowa kluczowe: bankowe prawo, rachunek bankowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Stroną umowy przechowania jest składający oraz przyjmujący na przechowanie

ten używał tylko i wyłącznie mój brat, to on podpisywał umowę z właścicielem parkingu. Co mam zrobić w takim wypadku?

Zgodnie z art. 835 k.c. została zawarta umowa przechowania . Zgodnie z tym przepisem przez umowę przechowania przechowawca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2011

Odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

możliwość żeby nie trzeba było zwracać uzyskanej bonifikaty lub jakieś znaczące zmniejszenie jej wysokości?

Zgodnie z art. 4 pkt. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 marca 2011

Zwolnienie spadkobiercy z obowiązku zaliczenia darowizny na schedę spadkową

spadku pomiędzy spadkobiercami ustawowymi jakimi są współmałżonek lub zstępni (dzieci, wnuki itd.). Zgodnie z treścią art. 1039 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2011
« Poprzednia 1 … 355  |  356  |  357  |  358  |  359 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.