Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12747 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności obdarowanego

konflikcie. Czy jest możliwe cofnięcie darowizny córce?

Problematyka odwołania wykonanej darowizny została uregulowana w art. 898 i nast. k.c. (kodeksu cywilnego). Co do zasady, zgodnie z tymi przepisami darczyńca może odwołać darowiznę nawet już

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2009

Przystapienie do umowy najmu lokalu komunalnego

, że takiej możliwości nie ma. Czy jest to jakoś uregulowane przepisami? Czy można się na coś powołać?

Niestety w zakresie najmu lokalu komunalnego, gminy mają swobodę w ustalaniu kręgu osób, z którymi podpisują umowę najmu. Zgodnie z art. 21

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

przypadku sprzedaży dokonywanej za pomocą aukcji, umowa sprzedaży w myśl art. 70 1 § 1 k.c. jest zawierana w drodze aukcji. Warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Jeżeli zastrzeżenia takiego nie było

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2009

Przestępstwo składaniefałszywych zeznań

?

Przestępstwo składania fałszywych zeznań zostało uregulowane w art. 233 k.k. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu osoba, która składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 września 2009

Odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych osobie nieuprawnionej

wyłącznie ma zastosowanie jedynie w celach osobistych lub domowych. Ewentualny brak stosowania przepisów ustawy, nie stoi jednak na przeszkodzie dochodzenia przez poszkodowanego swoich praw na drodze cywilnej. Zgodnie z art. 23 k.c. dobra

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Właściciel rzeczy może nią swobodnie dysponować, w tym dokonywać swobodnie darowizn na rzecz swoich bliskich

przed sadem?

Każda osoba może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, co wynika z treści art. 140 k.c. (w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Przedawnienie po uzyskaniu wyroku i wobec ukrywania majątku dłużnika

naciągnął tak jak mnie, ale żaden nie może nic odzyskać. Ja mam tytuł tylko na jedną osobę, choć powinienem był pozwać także inną, czy mogę to teraz zrobić?

Zgodnie z art. 125 § 1 k.k. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Interctyza zamiast darowizna na rzecz współmałżonka

nieruchomości, co wynika z treści art. 33 pkt. 1 k.r.o., zgodnie z którym, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, Obecnie Pańska żona mogłaby jedynie mieć roszczenie o zwrot nakładów

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2009

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zgoda na wykonywanie prawa zależnego

zezwalające na wykonanie zależnego prawa autorskiego. Czy poprzez ten zapis zamawiający może ingerować w mój projekt, zatrudniając innych wykonawców, którzy będą nanosić zmiany zaproponowane przez zamawiającego?

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 stycznia 2010

Nie każda nieprawdziwa wypowiedź, stanowi pomówienie lub naruszenie prawa

(naruszenie dóbr osobistych) czy działaniu mających cechy pomówienia. Jeżeli chodzi o naruszenie dóbr osobistych, to zgodnie z art. 23 kc (kodeksu cywilnego), dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub

Słowa kluczowe: pomówienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 353  |  354  |  355  |  356  |  357 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.