Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12728 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

. Pomimo zapewnień przedstawicieli, że jestem zwolniona z kar, po dwóch tygodniach dostałam pismo o nałożeniu wszystkich możliwych kar. Czy mam jakieś szanse na umorzenie tych kar?

Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. w umowie można zastrzec karę umowną, która

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Zwrot nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość

uzależnione jest to od spełnienia określonych przesłanek. W szczególności dla oceny podstawy prawnej związanej z ewentualnym zwrotem nakładów należy ustalić czy posiadanie nieruchomości było w złej czy dobrej wierze. Zgodnie z treścią art. 226 § 1 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 października 2012

Żądając potwierdzenia istnienia szkody ubezpieczyciel powinien wskazać okoliczności jej wystąpienia

osobistych. Należy zaznaczyć także, że ewentualne roszczenia zakładu ubezpieczeń o zwrot wypłaconej kwoty odszkodowania przez to towarzystwo ubezpieczeń ulegnie przedawnieniu stosownie do treści art. 819 §1 k.c. Zgodnie z tym przepisem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 listopada 2012

Wysokość przysługującego zachowku

. Prawo to wynika z treści art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się na zasadach ogólnych

. Zgodnie z art. 120 k.c. (kodeksu cywilnego) bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2012

Zachowek przysługuje także w razie dokonania darowizny przez spadkodawcę

należny jej zachowek. Prawo to wynika z treści art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, zstępnym (tj. dzieciom, wnukom itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 stycznia 2013

Na porozumienie o zmianie warunków pracy zgodę musi wyrazić pracownik

odróżnić od wypowiedzenia zmieniającego, które zostało uregulowane w art. 43 k.p. (kodeksu pracy). W szczególności w razie odmowy przez pracownika zawarcia porozumienia (tj. przyjęcia zaproponowanych warunków) umowa o pracę nie rozwiązuje się, nie następuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 grudnia 2013

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

jakiejkolwiek innej informacji co dalej zamierza. Czy można temu pracownikowi wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia posługując się art. 52 k.p. Nadmieniam że pracownik nie choruje na poważne choroby. Czy pracownik powinien w ciągu dwóch dni od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Kupujący ma prawo wyboru trybu reklamacji - z tytułu rękojmi lub gwarancji.

dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Określenie konsumenta zostało zawarte w art. 22 1 k.c., w myśl którego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej

Słowa kluczowe: gwarancja, konsument, kupujący, naprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Ważność udzielonego pełnomocnictwa przez pośrednika obrotu nieruchomościami

przedsiębiorcy lub inna osoba mająca stosowne pełnomocnictwo. Zgodnie z ogólną zasadą (art. 99 par. 1 kodeksu cywilnego), jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej

Słowa kluczowe: cywilne prawo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006
« Poprzednia 1 … 347  |  348  |  349  |  350  |  351 … 1273 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.