Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12747 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uprawnienia strony umowy przedwstępnej w razie nie zawarcia umowy przyrzeczonej

postanowienia umowy przyrzeczonej). W przypadku, gdy osoba, która zawarła umowę przedwstępna uchyla się od zawarcia umowy właściwej, to zgodnie z art. 390 § 1 k.c. może Pani żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Zwrot nakładów poczynionych na rzecz wspólną

dokonane przez Pana nakłady na rzecz wspólną). Zasadniczo w przypadku nakładów ponoszonych na wspólną rzecz, powinien był Pan to uzgodnić ze współwłaścicielem, gdyż nie musiał on wyrażać zgody na ich poniesienie. Zgodnie z art. 199 k.c. do rozporządzania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Odstąpić od umowy sprzedaży sprzedawca możne tylko gdy strony to zastrzegły w umowie, albo gdy umowa nie jest jeszcze wykonana

wygasić stosunek umowny z takim samym skutkiem. Skoro zatem strona skorzystała z prawa odstąpienia, to zniweczyła skutki umowy z mocą wsteczną. Tym samym stosownie do treści art. 395 § 2 KC obowiązana jest zwrócić to, co na poczet umowy świadczyła druga

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Umowa darowizny nie jest tożsama z umową dożywocia w świetle prawa do uzupełnienia zachowku

takim przypadku do masy spadkowej (dla potrzeb ustalenia zachowku) dolicza się darowizny poczynione przez spadkodawcę (art. 993 k.c.). Jeżeli uprawniony (w tym przypadku syn spadkodawczyni) nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku, może on

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2008

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

. Zgodnie z treścią art. 395 § 2 k. c. w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Nieletni nie może być sam przesłuchany przez policję

ujęcia nieletniego. Na podstawie art. 39 ustawy przesłuchanie nieletniego może być dokonane przez Policję. Ustawa stwierdza, że przesłuchanie nieletniego odbywa się w obecności rodziców lub opiekuna albo obrońcy, a jeżeli zapewnienie ich obecności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 12 września 2008

Ustanowienie drogi koniecznej wymaga spełnienia przesłanek ustawowych

przyznana służebność może się na to nie zgodzić?

Przepis art. 145 k.c. nie daje roszczenia o ustanowienie służebności drogi zapewniającej łatwiejsze korzystanie z nieruchomości, lecz ustanawia podstawę prawną żądania ustanowienia drogi koniecznej

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Można żądać alimentów także od najbliższej rodziny zobowiazanego do alimentacji

. Zgodnie z art. 60 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 listopada 2008

Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie cywilnej

sprawie i czy mogę ponownie wnieść sprawę do sądu, bo mam świadka odnośnie podrobienia OC.

Przede wszystkim sprawa została prawomocnie zakończona, a zgodnie z art. 366 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), wyrok prawomocny ma powagę rzeczy

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Opłaty i koszty sądowe mogą przekraczać wysokość dochodzonego roszczenia

windykacja w majestacie prawa.

Przede wszystkim zgodnie z art. 499 pkt. 4 k.p.c. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może zostać wydany, gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest znane. Wydany nakaz zapłaty doręcza się pozwanemu wraz z pozwem oraz

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2009
« Poprzednia 1 … 343  |  344  |  345  |  346  |  347 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.