Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12728 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zabezpieczenie spadku oraz uprawnienie do zachowku

). Takie działanie pełnomocnika w tym wypadku można zaskarżyć i zażądać zwrotu majątku przejętego, a przy spełnieniu przesłanek ustawowych zachowanie to może nosić znamiona przestępstwa przywłaszczenia sobie powierzonego mienia. Mogą Państwo na mocy art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Zasada Superficies solo cedit czyli budynki wzniesione na gruncie stanowią jego część składową

składową gruntu są wszystkie rzeczy, a także rośliny, trwale złączone z tą nieruchomością ziemską. W polskim porządku prawnym zasada uregulowana jest w art. 48 i 191 kc, aczkolwiek ta nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego - w pewnych warunkach

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 listopada 2007

Dwa razy zawarta umowa ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów

Wypowiedziałem OC z dniem 19.04.2007 roku. Pismo wysłałem listem poleconym 17 kwietnia. Po kilku dniach PZU przysłało pismo powołując się na art. 61 ustawy z dnia 23.04.1964 roku, że oświadczenie woli które ma być złożone innej osobie uznaje się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Renta zamiast dożywotniego utrzymania przy umowie dożywocia

obciążeniem jej na rzecz zbywców ma charakter umowy dożywocia. W przypadku badania umowy sad będzie raczej kierował się zgodnym zamiarem stron umowy aniżeli jej dosłownym brzemieniem. Zgodnie z art. 908 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli w zamian za

Słowa kluczowe: dożywocie, renta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2007

Nie każdy krewny wstępuje w stosunek najmu po zmarłym najemcy

jest prawem podmiotowym, niezbywalnym. W opisanym przypadku możemy jedynie rozważać możliwość wstąpienia po śmierci najemcy w stosunek najmu, który to daje w następstwie uprawnienie do złożenia wniosku o wykup mieszkania od Gminy. Zgodnie z art. 691 § 1

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2008

Prawa autorskie do projektu i obowiązek zaplaty za nieodebrany projekt

projekt przygotowała. Wynika to wprost z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym p rzedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Zmiana stosunków może prowadzić do żądania zniesienia drogi publicznej

stopniu utrudni i wydłuży im dojazd do drogi gminnej.

W myśl art. 145 § 2 k.c. przeprowadzenie drogi koniecznej następuje z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez

Słowa kluczowe: droga konieczna, służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2008

Ustanie obowiazku alimentacyjnego

określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Wprost wynika on z art. 133 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek wspólny małżonków

(obecnie jestem na zasiłku), to czy mimo to będę musiał zwrócić jej połowę ze sprzedaży. A może jest inny sposób?

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Uprawnienia strony umowy przedwstępnej w razie nie zawarcia umowy przyrzeczonej

postanowienia umowy przyrzeczonej). W przypadku, gdy osoba, która zawarła umowę przedwstępna uchyla się od zawarcia umowy właściwej, to zgodnie z art. 390 § 1 k.c. może Pani żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2008
« Poprzednia 1 … 342  |  343  |  344  |  345  |  346 … 1273 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.