Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Biegły w procesie karnym

, do którego ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego albo inne ważne powody, powołuje się innego biegłego – art. 196 § 3 Kpk. Zatem jeżeli ma Pani wątpliwości w tym zakresie proszę wystosować wniosek dowodowy o

Słowa kluczowe: biegły, karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 maja 2006

Reklamacja - czas jej rozpatrzenia

kwestii w Gwarancji, zastosowanie ma Kodeks cywilny, który w art. 580 § 2 stwierdza jedynie, że Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Cofnięcie darowizny wykonanej może nastąpić tylko w wypadku rażącej niewdzięczności

tyle na ile mogę ale ona nie akceptuje mojego nowego partnera życiowego.

Wykonaną już darowiznę (czyli po jej dokonaniu) darczyńca może odwołać wyłącznie z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego wobec niego (art. 898 kodeksu cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2006

Miejsce do parkowania nie jest parkingiem

tej działalności (por. uwagi do art. 355 i 472 k.c.). Zgodnie z prawem (art. 836 k.c. i nast.) sposób przechowywania rzeczy oraz zakres obowiązków i stopień staranności przechowawcy nie jest zależny od odpłatnego lub nieodpłatnego charakteru

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2006

Postępowanie zabezpieczające w procesie karnym

sądu jest prawidłowe?

Zgodnie z art. 169. § 1 kpk - We wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione. Można także określić sposób przeprowadzenia dowodu. Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2006

Nienależyte wykonanie umowy przez dewelopera

do realizacji zapisów umowy, zakreślając mu odpowiedni termin (np. 30 dni od daty dostarczenia niniejszego wezwania). Podstawę prawną stanowi art. 471 kodeksu cywilnego - Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 października 2006

Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta pod warunkiem

. że w przypadku jego ziszczenia się umowa ulega rozwiązaniu np. zastrzeżono w umowie, że jeżeli zostanie ustanowiona hipoteka na nieruchomości umowa ulega rozwiązaniu), uważa się go za nie zastrzeżony – art. 94 kodeksu cywilnego (dalej kc

Słowa kluczowe: nieruchomość, warunek
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2006

Zwrot nienależnego świadczenia

sumy. Kwoty tej faktycznie brakuje do pełnej ceny mieszkania. Jak jest moja sytuacja prawna. Czy musze pieniądze zwrócić.

W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. bezpodstawnym wzbogaceniem lub świadczeniem nienależnym. Zgodnie z art. 405 kodeksu

Słowa kluczowe: nienależne świadczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2006

Odwołanie darowizny z uwagi na niewdzięczność obdarowanego

Jeśli darowałem synowi mieszkanie w 2000 roku, a teraz chciałbym zmienić darowiznę, to co muszę uczynić aby wszystkie moje dzieci w tym uczestniczyły?

Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), darczyńca może odwołać darowiznę nawet już

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2009

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

cywilnego zawarte w art. 172-176, z wyłączeniem art. 174, który odnosi się do zasiedzenia rzeczy ruchomych. Zgodnie z art. 172 kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006
« Poprzednia 1 … 331  |  332  |  333  |  334  |  335 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.