Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12739 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

z treści art. 120 § 1 k.p. (kodeksu pracy), który stwierdza, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Nieprawidłowości w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, prowadzona przez starostów ewidencję gruntów i budynków winna zawierać wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Zgodnie z treścią art. 23 tej ustawy właściwe organy, sądy i kancelarie

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Przedawnienie roszczenia wynikającego z długów spadkowych

pieniądze? Minęły ponad trzy lata i firma ojca nie istnieje.

W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. bezpodstawnym wzbogaceniem. Zgodnie z art. 405 K.c. (kodeksu cywilnego). Zgodnie z tym przepisem, osoba, która bez podstawy prawnej uzyskała korzyść

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2013

Rozdzielność majątkowa małżonków ustanowiona za granicą obowiązuje także w Polsce

wyboru prawa do majątkowej umowy małżeńskiej stosuje się prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami z chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 52 pkt. 2 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe). Zgodnie zaś z treścią art. 51 pkt. 1

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2013

Jeżeli bank uzgodnił spłatę bez pobrania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, nie może jej pobrać

zgodnie z regulaminem, a nie wziął pod uwagę porozumienia które zostało zawarte pomiędzy Panią a bankiem. Regulamin banku wydany na podstawie art. 109 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Prawo bankowe (Dz. U. nr 140 poz. 939 ze zm

Słowa kluczowe: bank, klient, konsument, kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Nieważność czynności prawnej z uwagi na brak świadomości

powody przypuszczać, że darowizna została dokonana w wyniku wykorzystania uzależnienia mamy od opieki. Jakie kroki mogę podjąć by to wyjaśnić i ewentualnie unieważnić akt darowizny?

Według art. 82 KC nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2014

Prawa autorskie a dozwolony użytek

wydawnictw tylko w zakresie własnego użytku osobistego, który to zakres obejmuje także korzystanie przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego (art. 23 cytowanej ustawy). Nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2006

Podatek od sprzedaży mieszkania

skierować do sądu wniosek o podział wspólnego majątku. Właściwy do rozstrzygnięcia wniosku o podział jest sąd miejsca położenia majątku (art. 566 Kpc). Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty stałej w wysokości 1.000 zł, chyba, że wniosek zawiera

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

roszczenie stało się wymagalne (art. 291 par. 1 Kodeksu pracy). Jest to przepis szczególny, w stosunku do ogólnej normy z kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie roszczenia podlegają temu przepisowi, np. r oszczenia o jednorazowe

Słowa kluczowe: prawo pracy, przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2006

Biegły w procesie karnym

, do którego ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego albo inne ważne powody, powołuje się innego biegłego – art. 196 § 3 Kpk. Zatem jeżeli ma Pani wątpliwości w tym zakresie proszę wystosować wniosek dowodowy o

Słowa kluczowe: biegły, karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 maja 2006
« Poprzednia 1 … 330  |  331  |  332  |  333  |  334 … 1274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.