Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga na czynności komornika

Jak mogę wnieść skargę na czynności komornika?

Na czynności komornika na podstawie art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego przysługuje skarga do sądu rejonowego. Do rozpoznania skargi właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Skargę

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, skarga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2006

Wykluczenie członka ze spółdzielni

Kiedy można wykluczyć członka ze spółdzielni?

Zgodnie z art. 24 § 1. Prawa spółdzielczego (dalej: Pr. sp.) spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka. Ustawa w § 3 ogólnie określa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Przesłanki unieważnienia testamentu własnoręcznego

sporządzenia testamentu ale skupimy się na formie zwykłej. Zgodnie z art. 949§1 kc spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Zatem dokument taki jest ważnym testamentem jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Wydziedziczenie niegodnego spadkobiercy

brata, podzielić sądownie majątek i sprzedać nieruchomość, oddając bratu przypadającą na niego część?

Zgodnie z art. 628 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 października 2006

Odbiór wezwania do sądu i podpis innej osoby na tym wezwaniu

pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych. Ponadto na podstawie art. 133 § 3 kodeksu postępowania karnego (dalej kpk) wezwanie można również pozostawić osobie upoważnionej do

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 listopada 2006

Przedawnienie roszczeń banku w związku ze spłatą kredytu

, oraz wskazanie na datę jego wymagalności. Należy zaznaczyć, że odsetki ulegają przedawnianiu tak samo jak należność główna. Zgodnie z art. 731 k.c. roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch. W

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Sposób liczenia okresu wypowiedzenia umowy

kodeksu), na podstawie art. 114 kc (Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć). Bieg terminu wypowiedzenia liczy się od dnia, w

Słowa kluczowe: termin, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2007

Rozporządzenie testamentowe - zapis

rzecz Pani/a ojca czyniąc przy tym zapis na rzecz siostry ojca w postaci zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 10% obrotu z gospodarstwa. W związku z powyższym znajdzie tu zastosowanie art. 968 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 stycznia 2007

Nielegalne nagrywanie osób trzecich może być przestępstwem

odpowiedniego wniosku o ściganie. Jak wyżej wskazano zakładanie i używanie podsłuchu jest przestępstwem. Zgodnie z treścią art. 267 § 3 k.k. przestępstwem jest takie działanie sprawcy, który działa w celu uzyskania informacji, do której nie jest

Słowa kluczowe: podsłuch
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2010

Powództwo przeciwegzekucyjne

wykonawczego w całości zwanym też powództwem przeciwegzekucyjnym. Powództwo to przysługuje na podstawie art. 840 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnikowi przeciwko wierzycielowi jeżeli: dłużnik przeczy zdarzeniom na których oparte było

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2007
« Poprzednia 1 … 322  |  323  |  324  |  325  |  326 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.