Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo zastawu na rzeczach wniesionych do wynajmowanego lokalu

, które zabezpieczył na poczet należności czynszowych?

Zgodnie z art. 670 § 1 Kodeksu cywilnego dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Zgoda ojca dziecka na wyjazd dziecka poza terytoriu RP

się nimi nie interesuje, płaci jedynie alimenty.

Zgodnie z treścią art. 107 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom czyli Pani i Ojcu dzieci i nie pozostajecie (Pani i ojciec dzieci) ze sobą w

Słowa kluczowe: alimenty, władza rodzicielska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Odsetki od należności przeterminowanej

. Czy należą mi się odsetki ustawowe od 31 sierpnia czy też od 7 listopada b. roku?

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 359 § 1 kodeksu cywilnego (Kc), odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 listopada 2007

Obowiazek meldunkowy - wymeldowanie współwłaściciela mieszkania

ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku, o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dalej ustawa). Zgodnie z art. 15 pkt. 1 ustawy - osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 grudnia 2006

Jak mogę się dowiedzieć o treści wyroku i uzasadnieniu

. Wniosek niniejszy nie podlega żadnej opłacie. Proszę również pamiętać o 7- dniowym terminie na złożenie przedmiotowego wniosku, liczonym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Stosownie bowiem do treści art. 328§1 KPC uzasadnienie wyroku sporządza się

Słowa kluczowe: wyrok
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2007

Obowiązek zapłaty drugiego ubezpieczenia OC za samochód

przeszła ze zbywcy na nabywcę pojazdu ulega automatycznemu wznowieniu na okres kolejnych 12 miesięcy, jeśli zachowane są warunki przewidziane w art. 28 ustawy: posiadacz pojazdu nie wypowiedział umowy najpóźniej na jeden dzień przed końcem

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 stycznia 2007

Kto może być świadkiem na sprawie o rozwód

oparciu o przepisy kpc (kodeksu postępowania cywilnego). Zgodnie z art. 261 § 1 kpc nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu

Słowa kluczowe: świadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2007

Rozporządzenie majatkiem na wypadek śmierci przez testament

testamentu to zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego będzie Pani ustawowo dziedziczyła razem z jego dziećmi z pierwszego małżeństwa w częściach równych, tj. po 1/3. Podobnie będzie dziedziczył Pani mąż i dzieci w przypadku Pani śmierci na mocy ustawy

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2007

Osoba trzecia może uzyskać klauaulę wykonalności w razie nabycia wierzytelności

art. 366 k.p.c. Przepis ten jasno określa, że tylko Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Konieczność zawieszenia

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 września 2010

Podział majątku w trakcie postępowania o rozwód

jest zgodny i żadna ze stron nie będzie go podważać.

W myśl art. 58 § 3 krio (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, ale z następującymi ograniczeniami: może to

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2007
« Poprzednia 1 … 316  |  317  |  318  |  319  |  320 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.