Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spłata zadłużenia egzekwowanego przez komornika bezpośrednio do rąk wierzyciela

, dłużnik może żądać odpowiedniego pokwitowania zapłaty, co wynika z art. 462 k.c. (kodeksu cywilnego). Również w myśl art. 815 § 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporządzone w

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2009

Jak bronić się przed zniewagą lub pomówieniem?

sprawcy?

Zachowanie uwłaczające godności człowieka, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy dla jednostki ludzkiej, oceniane jest jako przestępstwo zniewagi. Aby oceniać dane zachowanie jako zniewagę określoną w art. 216 § 1 kk, zachowanie

Słowa kluczowe: pomówienie, zniewaga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2009

Zstępni mają prawo do zachowku jeżeli nie zostali pozbawieni tego prawa w testamencie

do zasady, zgodnie z art. 991 § 1 i 2 k.c. zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, a uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2010

Sprzeciw od nakazu zapłaty dotyczy jedynie tych dłużników solidarnych, wobec których został on uwzględniony

. Nakaz o zapłatę różnił się kwotowo z tym z wyroku, więc oni teraz domagają się tej różnicy wraz z odsetkami za kilka lat.

Zgodnie z art. 502 § 1 k.p.c. (kodeks postępowania cywilnego), w nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 stycznia 2010

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy zbajdujących się we władaniu dłużnika

egzekucyjnego, komornik może dokonać zajęcia ruchomości, które znajdują się w jego władaniu (art. 845 § 2 k.p.c.). Z brzmienia tego przepisu wynika, że dłużnik nie musi być właścicielem rzeczy, aby komornik mógł zgodnie z prawem dokonać zajęcia. Nie ma także

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Doliczenie wartości darowanego mieszkania do masy spadkowej, dla potrzeb wyliczenia należnego zachowku

przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 991 § 1 k. c. zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Małżonkowie mają obowiązek przyczyniać się do zaspakajania potrzeb rodziny

prawomocnym orzeczeniem sąd nie rozwiąże małżeństwa, zgodnie z art. 27 k.r.o.oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Odprawa rentowa lub emerytalna przysługuje w przypadku przejściem na rentę lub emeryturę

.

Prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w art. 92 1 § 1 KP ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu ustania stosunku pracy. Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 26.07.2002 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 marca 2010

Jak nie dopuścić do zasiedzenia nieruchomości przez osoby trzecie?

doszło do tego, że po 30 latach od śmierci spadkodawcy, obecni dzicy użytkownicy wystąpią do sądu o zasiedzenie nieruchomości w złej wierze. Obecnie ja opłacam wszelkie podatki od nieruchomości.

Aby doszło do zasiedzenia, zgodnie z art. 172 § 1 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Odpowiedzialność za przemyt celny i oszustwo celne

gospodarczej?

Odnosząc się do opisu stanu faktycznego, naszym zdaniem wprowadzenie towaru do obrotu bez sporządzenia właściwej dokumentacji celnej, można rozważać ewentualną odpowiedzialność za tzw. przemyt celny. Czyn ten spenalizowany został w art. 86 § 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 312  |  313  |  314  |  315  |  316 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.