Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uniewinnienie a koszty procesu w sprawie karnej

oskarżenia przezs Prokuraturę, aczkolwiek na wniosek mego brata mogę wnosić pozew o odszkodowania moralne, jesli tak, to kogo brata czy prokuraturę?

Zgodnie z art. 616 § 1 kpk (kodeksu postępowania karnego) - Do kosztów procesu należą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2006

Ustalenie ojcostwa i obowiązek alimentacyjny

ojca oraz matki, którzy mogą realizować swoje uprawnienie do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Pozew o ustalenie ojcostwa wnosi się do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (art. 27 § 1 kodeksu postępowania

Słowa kluczowe: alimenty, ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2007

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie małżeństwa i podział majątku

zaciągnięcie zobowiązania kredytowego wynika z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (krio). Zgodnie z art. 41 § 1 krio, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007

Umorzenie należnego podatku od sprzedaży mieszkania

pisemnie na Pani wniosek, co wynika z art. 126 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, który stanowi, że sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.Zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2007

Miejsce wykonywania pracy przez pracownika

Włoszech odbywają tylko i wyłącznie szkolenie, co jest podstawą do zachowania najniższego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce?

Zgodnie z art. 22. § 1 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy

Słowa kluczowe: miejsce pracy, prawo pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2007

Przedawnienie długu kredytowego

roszczeń uregulowane zostało w art. 118 kodeksu cywilnego – Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Egzekucja z majątku dłużnika nie wyklucza zajęcia przedmiotów osób trzecich

rzeczy. Zgodnie z art. 841 § 3 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego), powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa. Czyli każda osoba, której rzeczy komornik zajął, a które nie należą do dłużnika, powinna złożyć w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Przedawnienie roszczeń o zachowek

. Myślałam, żeby może odrzucić dziedziczenie z testamentu i dziedziczyć z ustawy - wtedy nie musiałabym płacić zachowku sensu stricto. A potem przy dziale spadku wchodziło by w rachubę zastosowanie art. 1040 kc.

W przypadku odrzucenia spadku na mocy

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Ustanowienie drogi koniecznej

, chcę zapytać jak można przez zasiedzenie ustalić służebność drogi koniecznej?

Przez zasiedzenie można nabyć jedynie własność, nie można zasiedzieć służebności, Zgodnie z art. 172 § 1 k.c. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2008

Orzeczenie rozwodu (lub rozdzielności majątkowej) pod nieobecność jednego z małżonków

konieczne będzie jego zawieszenie). Zgodnie z art. 428 k.p.c. rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 310  |  311  |  312  |  313  |  314 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.