Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12728 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kara umowna zastrzeżona w umowie

spełnił świadczenie (wpłacił jednak zaliczkę), a Pan w okresie zwłoki dłużnika nie wypowiedział umowy, stąd teraz nie ma Pan podstaw do jej wypowiedzenia. Zgodnie z art. 481 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego), jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Umowa o roboty budowlane winna być zawarta na piśmie

.

Umowa o roboty budowlane pomiędzy inwestorem a wykonawcą nie musi być zawarta na piśmie, rygor nieważności umowy zawartej bez zachowania formy pisemnej zgodnie z art. a rt. 647 1 § 4 k. c. mają jedynie umowy zawarte pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Kredyt udzielony przez bank bez zgody współmałżonka - skutki w zakresie zaspakajania się wierzyciela

opiekuńczego (dalej k.r.o.). Zgodnie z art. 41 § 1 k.r.o. jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. W przypadku gdy małżonek zaciągnął

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Dzieci z mocy prawa wchodzą w stosunek najmu po zmarłym najemcy, jeżeli zamieszkiwały w lokalu przed jego śmiercią

śmiercią (byli już po rozwodzie). Teraz po śmierci się włamał bo nie był wymeldowany i wyrzucił małe dzieci i przez 22 miesiące ich nie chce tam wpuścić.

Zgodnie z art. 691 § 1 k.c. w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Rzeczy odziedziczone co do zasady stanowią majątek odrębny małżonka

dziedziczenie, zapis lub darowiznę, rzeczy te wchodzą do majątku odrębnego każdego z małżonków, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt. 2 k.r.o.). Jeżeli zatem nie została Pani powołana do spadku przez spadkodawczynię (matkę

Słowa kluczowe: ustrój, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Naprawienie szkody przez developera w związku z nieterminowym oddaniem lokalu mieszkalnego

dłużnik nie dochował terminu z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, to wówczas popada w zwłokę (art. 476 zdanie 1 k.c.). Jeżeli natomiast dłużnik nie spełnił świadczenia we właściwym terminie na skutek okoliczności, za które nie ponosi

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Spłata małżonka w wyniku podziału majątku małżeńskiego

mnie zmusić?

W przypadku podziału rzeczy wspólnej, sąd działa na wniosek a nie z urzędu. Jeżeli jeden ze współmałżonków złoży wniosek o podział majątku poprzez przyznanie nieruchomości jednemu z byłych współmałżonków. Zgodnie z art

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2008

Spadek dla dzieci po byłym małżonku

z podziału majątku po pierwszym małżeństwie?

W przypadku dziedziczenia ustawowego, zgodnie z art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2008

Prawo współwłaściciela do dysponowania wspólnym mieszkaniem

wynajął to mieszkanie, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie.

Zgodnie z art. 222.§ 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2008

Odszkodowanie od developera za szkodę poniesioną w związku z opóźnieniem w zwrocie należnych środków

, oraz też innych kosztów jakie przez ten miesiąc poniosłem w wyniku tego przesunięcia?

Ogólna zasada z art. 415 k.c. (kodeksu cywilnego) stwierdza, że osoba, która z winy swej wyrządziła drugiemu szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia. Ponadto

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2008
« Poprzednia 1 … 299  |  300  |  301  |  302  |  303 … 1273 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.