Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Służebność osobista wpisana w księdze wieczstej

i funkcję służebności osobistych, alimentacyjny charakter służebności, niezbywalność i terminowość prawa można stwierdzić, że ustawodawca uznaje służebność osobistą za prawo ściśle związane z osobą uprawnionego. Zgodnie z treścią art. 297 w

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

materialno-majątkowych po stronie Pana syna albo po swojej stronie. Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków (tzn. zmiany sytuacji materialnej i majątkowej) można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lipca 2006

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Zamierzam ubiegać się o zadośćuczynienie od pracodawcy. Jaki mam na to okres czasu, kiedy nastąpi przedawnienie?

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem lat 3 od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne – art. 291

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2006

Przestępstwo pomówienia

karnej. W zakresie prawa karnego w grę wchodzić mogą następujące przepisy karne: Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2006

Wysokość alimentów a zarobki pozwanego

potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Może zatem żądać Pani alimentów w takiej wysokości jaka jest niezbędna dla prawidłowego utrzymania i wychowania dziecka. Sąd na

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006

Przedawnienie odsetek od należności głównej

z opóźnieniem, roszczenie przedsiębiorcy o odsetki z tego tytułu przedawnia się, zgodnie z przepisem art. 118 k.c., z upływem 3 lat. SN wyraził przy tym pogląd, iż skoro roszczenie główne nie przedawniło się, ale wygasło na skutek zapłaty, roszczenie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

. Dopiero właściciel będzie musiał udokumentować prawo własności do tej rzeczy. Przepisy Kodeksu pracy (art. 87 § 3 i 4) stanowią, że potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: do wysokości 3/5 wynagrodzenia w

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 stycznia 2007

Swoboda korzystania z mieszkania

mieszkaniu, przyjmować znajomych itp., bo teraz żyć normalnie się nie da?

Stosownie do art. 140 KC właściciel nieruchomości - w Pani przypadku nieruchomości lokalowej - może z niej, z wyłączeniem innych osób, swobodnie korzystać. To uprawnienie

Słowa kluczowe: prawo własności
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007

Odliczenie diety od dochodu zagranicznego

W ub. roku pracowałam w Wielkiej Brytanii realizując pewne zlecenia, nie było żadnej umowy o pracę. Czy od dochodu mogę odliczyć diety?

Zgodnie z art. 21 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety może potrącać sobie tylko

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 marca 2007

Umocowanie do reprezentacji osoby ubezwłasnowolnionej

wniosek w sądzie pracy o przywrócenie terminu odwołania i apelację. Sąd oddalił ten wniosek i w uzasadnieniu podał, że na podstawie art.578 kpc oddala wniosek z powodu niedotrzymania terminu, gdyż jak twierdzi sąd, matka po złożeniu przyrzeczenia, w

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 298  |  299  |  300  |  301  |  302 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.