Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Testament odszukany po latach

spadkobierca i zażąda zwrotu. I dalsze pytanie dotyczy zachowku. Czy gdyby pojawił się ów domniemany spadkobierca za np. 10 lat, to czy będę mógł (albo moje dzieci) przynajmniej wyegzekwować ów zachowek?

Na mocy art. 1025 kc (kodeksu cywilnego) istnieje

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Niezgodność umowy z ogólnymi warunkami ubezpieczenia

jest niezgodny z OWU oraz wnioskiem o ubezpieczenie.

W opisanym stanie faktycznym wynika rozbieżność w zakresie ubezpieczenia, pomiędzy wnioskiem ubezpieczeniowym, umową a o.w.u. Zasadniczo zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 385 § 1 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Umorzenie warunkowe postepowania karnego może być przeszkodą do wpisu na listę aplikantów adwokacjkich lub radcowskich

W 2005 roku sąd warunkowo umorzył postępowanie karne na podstawie art.66 k.k. Okres próby wyniósł 1 rok. W każdym bądź razie nie figuruje już wpis w KRK. Teraz mam zamiar zdawać egzamin na aplikację adwokacką lub radcowską. Co mam wpisać w

Słowa kluczowe: umorzenie, warunkowe umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lipca 2009

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu mogą wstąpić jego bliscy, jeżeli stale z nim zamieszkiwali

proszą o zdanie kluczy w ciągu 14 dni. Nie ma żadnego załącznika, że można się odwołać, czy jest to prawidłowe pismo?

Zgodnie z art. 691 § 1 k.c. w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać wierzycielowi wyegzekwowane należności

piśmie aby komornik zgodnie z art. 22 ustawy o komornikach bez zwłoki przekazał należność wierzycielowi. Czy komornik ma podstawę prawną do wstrzymania przelewu, co robić, aby odzyskać dług? Dłużnik postępuje tak, aby maksymalnie odwlec wypłatę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Sąd może orzec rozwód pomiędzy małżonkami nawet wobec sprzeciwu jednego z nich

się pozwanego sąd może orzec rozwód bez zgody pozwanego?

W przypadku zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód, zgodnie z art. 425 § 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, złożony nie

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 marca 2010

Apelcja w sprawie o wykroczenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy

złoży taki środek, sąd nie będzie mógł orzec na Pana niekorzyść (chyba, że oskarżyciel także wniósł by taki środek na Pana niekorzyść). Podstawy odwoławcze zgodnie z art. 438 k.p.k. (kodeks postępowania karnego), który w zw. z art. 109 § 2 k.p.s.w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 marca 2010

Pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy o pracę na piśmie

będzie musiał mi zapłacić wynagrodzenie za okres od października 2009 roku do końca trwania sporu?

Zgodnie z art. 22 § 2 k.p. (kodeksu pracy), umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodznie także gdy nie zawarł umowy o pracę z pracownikiem na piśmie

?

Zgodnie z art. 22 § 2 k.p. (kodeksu pracy), umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Zniszczenie cudzego dokumentu, może stanowić przesłankę odpowiedzialności karnej

dokumentu całkowita odpowiedzialność za jego treść i prawo do rozporządzania nim nie przechodzi na osobę go sygnującą?

Art. 276 k.k. (kodeksu karnego) stwierdza, że kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma

Słowa kluczowe: dokument, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 291  |  292  |  293  |  294  |  295 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.