Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ubezwłasnowolnienie a czynność prawna dokonana w imieniu ubezwłasnowolnionego

prawne dokonuje jej opiekun. Są jednak czynności, których opiekun nie ma prawa samodzielnie wykonać. We wszystkich sprawach, które dotyczą osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie od sądu opiekuńczego. Zgodnie z art

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Pornografia - czy jest legalna

legalna, przestępstwem jest jednak publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, lub osobie poniżej piętnastego roku życia (art. 202 § 1 i 2 kk). Karalna jest

Słowa kluczowe: karne prawo, pornografia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2006

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

pozew ma na celu wskazanie swojego stanowiska w sprawie oraz powołania dowodów na twierdzenia pozwanego. Zasadniczo odpowiedź na pozew jest jedynie uprawnieniem pozwanego (art. 207 § 1 kodeksu postępowania cywilnego – dalej kpc). Zgodnie z art. 207 § 1

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Przejęcie lub połączenie przedsiębiorcy nie powouje wygaśnięcia umowy

umowa była podpisana z tamtą firmą a nie z tą przejmującą? W mojej umowie nie ma nic na temat przejęć, fuzji itp.

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h (kodeksu spółek handlowych, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we

Słowa kluczowe: cesja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2008

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości a forma aktu notarialnego

przypadku notarialnej)?

Zgodnie z art. 390 § 2 kc (kodeksu cywilnego), jeżeli umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom, co do formy, strona uprawiona może dochodzić zawarcia

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2007

Okres przedawnienia odsetek od należności głównej

a 3 lata powołując się na art.118 k.c. Chcemy im odpisać , że odsetki się nie należą powołując się na Uchwałę SN z 26.01.2005 roku (sygn. akt III CZP 42/04). Straszą nas pozwem, czy może lepiej zapłacić?

Sprawa okresu przedawnienia odsetek była

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2007

Niezawisłość sądu w ocenie zebranego materiału dowodowego

niezawisły. Niezawisłość sądu polega na orzekaniu zgodnie z wynikającą z art. 3 k.p.c. fundamentalną zasadą procesu cywilnego, jaką jest zasada prawdy obiektywnej, a przesłanką istoty tego procesu jest właśnie zastosowanie w orzeczeniu kończącym proces

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2008

Zwrot grzywny w przypadku orzeczenia wyroku łącznego

którego sądu się o to zwrócić?

Zgodnie z art. 576 § 1 kodeksu postępowania karnego (k.p.k.), z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego, wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem łącznym. Wyrok łączny jest

Słowa kluczowe: wyrok
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 czerwca 2008

Współmałżonek spadkobiercy powołany jest z mocy ustawy do spadku

nieruchomości na zasadzie majątku wspólnego czy należy to zaliczyć do majątku odrębnego naszego ojca?

Nieruchomość jaką odziedziczył Pana ojciec weszła do jego majątku odrębnego. Zgodnie z art. 925 k.c. (kodeksu cywilnego) spadkobierca nabywa spadek z

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 sierpnia 2008

Różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia

Czy na zbiór jabłek w sadzie można zawrzeć umowę o dzieło?

Kodeks cywilny w art. 627 k. c. podaje ustawową definicję umowy o dzieło, zgodnie z którą, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 września 2008
« Poprzednia 1 … 285  |  286  |  287  |  288  |  289 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.