Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12747 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwód podczas nieobecnosci pozwanego

Czy mogę dostać rozwód, gdy moja żona wyjechała za granicę i nie mam z nią żadnego kontaktu?

Brak stawiennictwa jednej ze stron nie powoduje niemożności przeprowadzenia postępowania w sprawie rozwodowej. Zgodnie z art. 428. § 1 kpc - Rozprawa

Słowa kluczowe: cywilne postępowanie, rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 maja 2006

Majątek wspólny czy odrębny małżonków

art. 33 Ustawy z dnia 25 luty 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W tym zakresie wina małżonka nie ma znaczenia, pieniądze uzyskane ze sprzedaży domu stanowią Pana majątek odrębny. Wina przy orzeczeniu rozwodu ma natomiast ma znaczenie w

Słowa kluczowe: alimenty, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Tłumaczenia tekstu wymaga zgody twórcy utworu pierwotnego

pierwotnego (art. 2 prawa autorskiego), jednakże rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne). Prawo do tłumaczenia utworów audio-wizualnych przysługuje producentowi (art. 71 prawa

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2006

Jawność rozprawy jako prawo pozwanego w postępowaniu cywilnym

Nie mogę się zapoznać z aktami sprawy sądowej, w której jestem pozwanym, gdyż sądzia akta zabrał do domu. Na następnej rozprawie zapadnie wyrok, jak mam się bronić?

Zgodnie z art. 9 kodeksu postepowania cywilnego - rozpoznawanie spraw odbywa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2006

Ochrona wzoru użytkowego

, Prawo własności przemysłowej (dalej ustawa). Zgodnie z przepisami ustawy, właściciel zastrzeżonego wzoru użytkowego może na podstawie art. 284 ustawy, żądać od Pani przede wszystkim zaprzestania naruszania jego prawa a także odszkodowania za

Słowa kluczowe: autorskie prawo, wzór użytkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Działanie przed sądem przez adwokata

w konsulacie wydania paszportu, gdyż najpierw musi odbyć się powyższa sprawa)?

Zgodnie z art. 86 Kpc, strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie zatem z tym przepisem w

Słowa kluczowe: adwokat
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

W razie niedostarczenia lokalu socjalnego dla eksmitowanego właściciel mieszkania może żądać odszkodowania

socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 k.c. (kodeksu cywilnego). Natomiast na podstawie art. 18 ustawy, osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

?

Doręczenie pism sądowych stronie będącej osobą prawną reguluje przepis art. 133 § 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego). Sam obieg korespondencji w ramach struktur tej osoby - po doręczeniu - nie wpływa na początek i bieg terminu ustawowego do wykonania

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Współwłaściciel może zbyć swój udział w nieruchomości

?

Zgodnie z przepisem art. 198 k.c. (kodeksu cywilnego) każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Powyższe oznacza, że każdy ze współwłaścicieli może swobodnie rozporządzać swoim udziałem w rzeczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające ze stosunku pracy przedawniają się już po roku

roszczenia. Zasadniczo zgodnie z przepisem art. 291 § 1 kodeksu pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Krótszy, jednoroczny termin przedawnienia jest stosowany do roszczeń

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 października 2012
« Poprzednia 1 … 281  |  282  |  283  |  284  |  285 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.