Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12747 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność karna z tytułu gróźby bezprawnej

zapłaciłem. Nie wytrzymałem któregoś dnia i wysłałem do niej SMS, że jeżeli nie zaprzestanie nękania mnie to zgłoszę sprawę do prokuratury. Czy dopuściłem się groźby bezprawnej?

Groźba bezprawna jest przestępstwem określonym w art. 191 § 1 k.k

Słowa kluczowe: groźba
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 czerwca 2010

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

zmarłe. W przypadku gdyby wskazał Pan te osoby bez wskazania, że one obecnie nie żyją, to po tym ustaleniu sąd zawiesi z urzędu postępowanie (art. 174 § 1 k.p.c.). Ponadto wniosek także w postępowaniu nieprocesowym musi wskazywać wartość przedmiotu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2011

Nie każda umowa wymaga zachowania formy pisemnej

umowy składają jednocześnie podpisy. Do zawarcia umowy może dojść m. in. poprzez: - złożenie oferty w trybie art. 66 K.c. oraz jej przyjęcia przez drugą stronę, - aukcję lub przetarg w trybie art. 70 [1] K.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2013

Nadanie przez sąd klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika

małżonkę dłużnika. Umowa pożyczki miała miejsce w 2004r., a zatem do postępowania klauzulowego znajdzie zastosowanie art. 787 K.p.c. w zw. z art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu obowiązującym w dacie powstania zobowiązania, a więc w 2004r

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2014

Samoocena pracownika opery

znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493 ). Zgodnie z postanowieniami art. 26a tejże ustawy do pracowników instytucji kultury stasuje się

Słowa kluczowe: balet, ocena pracownika, opera, praca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 kwietnia 2014

Brak stawiennictwa oskarżonego nie tamuje rozpoznania wniosku o poddanie się karze

teraz czekam na wyrok sądu. W związku z tym mam pytanie o sytuację prawną w jakiej się znalazłem, czy ten wyrok może być jeszcze zmieniony i czy mam się stawiać do sądu?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że złożył Pan wniosek z art. 335 § 1 k.p.k

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Renta z tytułu niezdolności do pracy

zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej, do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami

Słowa kluczowe: renta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Pełnomocnictwo do spadku

Matka moja zmarła w Niemczech przeszło 6 m-cy temu, posiadała podwójne obywatelstwo oraz podwójne stałe adresy zamieszkania (w Polsce i w Niemczech), w chwili śmierci była w związku małżeńskim z moim ojcem, nie pozostawiła testamentu. W Polsce, w

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2007

Dochody ustalane w sprawie o alimenty

alimentów? Dostałem polecenie z sądu, że mam dostarczyć wszystkie dochody jakie uzyskałem za ostatnie 6 miesięcy, w tym premie rekompensaty itd. Czy sąd może zasądzić wyższą kwotę niż jest żądana przez moją byłą dziewczynę?

Sąd nie może orzec roszczenia

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 sierpnia 2007

Możliwość zabudowania gruntu w obszarze zieleni urządzonej

dnia 6 stycznia 2005 roku, sygn. akt III CK 129/04, Sąd Najwyższy stwierdził, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala dopuszczalne sposoby i warunki zagospodarowania nieruchomości, nie przesądza natomiast, że żaden ze sposobów

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 280  |  281  |  282  |  283  |  284 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.