Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12728 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiązki wspólnika spółki jawnej

Co zrobić ze wspólnikiem spółki jawnej, który nie prowadzi spraw spółki i nie angażuje się w jej prowadzenie? Czy wspólnik może z tego powodu zostać pozbawiony udzialu w zyskach spółki?

Zgodnie z art. 51 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh

Słowa kluczowe: spółka jawna, wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2006

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia może złożyć także ubezwłasnowolniony

tego orzeczenia (zgodnie z art. 177 k.r.o. opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia lub zmiany ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe). Wniosek taki może złożyć w imieniu

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Hipoteka wygasa jeżeli cesja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową kaucyjną nie określa przelania także praw z tej hipoteki

. Umowa w tym zakresie nic nie mówi. Czy w takim przypadku nabywca wierzytelności może dokonać przepisania tej hipoteki na siebie?

Zgodnie z treścią art. 107 u.k.w.h. do przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną nie stosuje się przepisów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Każdy ze spadkobierców uprawniony jest do współposiadania rzeczy wchodzących w skład niepodzielonego spadku

służy roszczenie windykacyjne. Zgodnie z art. 222 § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2010

Jak dochodzić roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub zniszczenie mienia

zostało w art. 284 k.k. (kodeksu karnego). Przestępstwo to posiada także swój odpowiednik w Kodeksie wykroczeń w art. 119 § 1 k.w. Granicę pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem stanowi wartość rzeczy będącej przedmiotem zaboru. Przedmiotem przywłaszczenia

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Nabycie przedsiębiorstwa powoduje przejęcie odpowiedzialności za długi zbywcy

ewentualnymi długami poprzedniego właściciela sklepu, które zaciągnął na poczet swojej firmy?

Zgodnie z treścią art. 55 1 k.c. (kodeksu cywilnego) przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 września 2011

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

faktycznym, przede wszystkim należy zaznaczyć, że dokonane przez organ egzekucyjny zajęcie jest skuteczne z prawnego punktu widzenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 848 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Niedopuszczalność drogi sądowej stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą

, eksperymentu procesowego oraz ze świadków. Czy sąd podejmie czynności procesowe, jeżeli tak, to jakie? Jaką wyda decyzję procesową?

Droga sądowa jest jedną z pozytywnych przesłanek umożliwiających rozpoznanie sprawy przez sąd cywilny. Zgodnie z art. 2 § 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Przyspieszone wypowiedzenie umowy o pracę w razie likwidacji przedsiębiorstwa

likwidacja działalności po upływie 1 miesięcznego skróconego okresu wypowiedzenia umów o pracę (wypowiedzenie dokonane zgodnie z art. 36[1] § 1 Kodeksu pracy tj. okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż jeden miesiąc). Zgodnie z przyjętym poglądem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

obrony moich praw, przecież ja nie jestem dłużnikiem?

Zgodnie z przepisem art. 778 k.p.c. do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Art. 778 k.p.c. jest

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014
« Poprzednia 1 … 278  |  279  |  280  |  281  |  282 … 1273 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.