Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zajęcie rachunku bankowego spólki cywilnej na mocy tytułu wystawionego jedynie na jednego wspólnika

Ja jestem wspólnikiem spółki cywilnej, której komornik zajął konto, mając tytuł egzekucyjny dot. tylko jednego wspólnika. Po wniesieniu skargi na czynności komornika, sąd wydał orzeczenie, że na podstawie art. 891 (1) kpc, zajęcie jest zgodne z

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2009

Obowiązki wspólnika spółki jawnej

Co zrobić ze wspólnikiem spółki jawnej, który nie prowadzi spraw spółki i nie angażuje się w jej prowadzenie? Czy wspólnik może z tego powodu zostać pozbawiony udzialu w zyskach spółki?

Zgodnie z art. 51 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh

Słowa kluczowe: spółka jawna, wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2006

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia może złożyć także ubezwłasnowolniony

tego orzeczenia (zgodnie z art. 177 k.r.o. opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia lub zmiany ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe). Wniosek taki może złożyć w imieniu

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Hipoteka wygasa jeżeli cesja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową kaucyjną nie określa przelania także praw z tej hipoteki

. Umowa w tym zakresie nic nie mówi. Czy w takim przypadku nabywca wierzytelności może dokonać przepisania tej hipoteki na siebie?

Zgodnie z treścią art. 107 u.k.w.h. do przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną nie stosuje się przepisów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Każdy ze spadkobierców uprawniony jest do współposiadania rzeczy wchodzących w skład niepodzielonego spadku

służy roszczenie windykacyjne. Zgodnie z art. 222 § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2010

Jak dochodzić roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub zniszczenie mienia

zostało w art. 284 k.k. (kodeksu karnego). Przestępstwo to posiada także swój odpowiednik w Kodeksie wykroczeń w art. 119 § 1 k.w. Granicę pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem stanowi wartość rzeczy będącej przedmiotem zaboru. Przedmiotem przywłaszczenia

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Nabycie przedsiębiorstwa powoduje przejęcie odpowiedzialności za długi zbywcy

ewentualnymi długami poprzedniego właściciela sklepu, które zaciągnął na poczet swojej firmy?

Zgodnie z treścią art. 55 1 k.c. (kodeksu cywilnego) przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 września 2011

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

faktycznym, przede wszystkim należy zaznaczyć, że dokonane przez organ egzekucyjny zajęcie jest skuteczne z prawnego punktu widzenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 848 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Niedopuszczalność drogi sądowej stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą

, eksperymentu procesowego oraz ze świadków. Czy sąd podejmie czynności procesowe, jeżeli tak, to jakie? Jaką wyda decyzję procesową?

Droga sądowa jest jedną z pozytywnych przesłanek umożliwiających rozpoznanie sprawy przez sąd cywilny. Zgodnie z art. 2 § 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Przyspieszone wypowiedzenie umowy o pracę w razie likwidacji przedsiębiorstwa

likwidacja działalności po upływie 1 miesięcznego skróconego okresu wypowiedzenia umów o pracę (wypowiedzenie dokonane zgodnie z art. 36[1] § 1 Kodeksu pracy tj. okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż jeden miesiąc). Zgodnie z przyjętym poglądem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 278  |  279  |  280  |  281  |  282 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.