Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12739 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Tylko jeden ze współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do może być czlonkiem spółdzielni

Mama jak i jesteśmy od długiego czasu zameldowane na stałe w tym mieszkaniu. Czy mama jako małżonka taty, który był członkiem spółdzielni również musiałaby być obciążana opłatą 700 zł w momencie przyjęcia jej do spółdzielni?

Zgodnie z art. 3 ust. 2

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2008

Podatek od dochodów zagranicznych

jakąkolwiek jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże, określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód lub zyski majątkowe ze źródeł w nim położonych. Zgodnie z art. 14 ust

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Nazwa instytucji nie jest zastrzeżona ale użycie jej winno być zgodne ze stanem faktycznym

. Dobre obyczaje (w znaczeniu określonym w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) rozumieć jednak należy podobnie do zasad współżycia społecznego. Są to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Normy te

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Rada szkoły a rada rodziców to odrębne instytucje działające w szkole lub placówce oświatowej

tworzenia rady szkoły mimo utraconego mandatu obecnej rady rodziców?

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku, o systemie oświaty, w skład rady szkoły lub placówki wchodzą m. in. rodzice wybrani przez ogół rodziców. Zgodnie z

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Gmina wybudowała kanalizację, ale właściciel nieruchomości zapłaci za to włąsciwą opłatę adiacencką

adiacenckiej znajdują się w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.). Zgodnie z art. 2 pkt 11 u.g.n. przez opłatę adiacencką rozumieć należy opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2009

Sprzedaż mieszkania wykupionego od gminy a obowiazek zwrotu bonifikaty

art. 68 ust. 2a pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami nabywca nieruchomości, który dokonał wykupu lokalu mieszkalnego wraz z udzieloną bonifikatą, a następnie jeżeli ten nabywca zbył tą nieruchomość lub wykorzystał ją

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Ochrona przed hałasem - jak się bronić przed uciążliwym sąsiedztwem?

budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) oraz polska norma PN 87/B-02151/02. Zgodnie z § 323 ust 1 Rozporządzenia, budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom

Słowa kluczowe: budynek, hałas, ochrona, sąsiad
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2010

Uprawnienie do lokalu socjalnego w przypadku eksmisji z lokalu mieszkalnego

. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy, sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2010

Nabycie prawa majątkowego w czasie trwania małżeństwa prowadzi co do zasady do objęcia go wspólnością małżeńską

, przechodzi ona także na spadkobierców i podlega egzekucji. Nadto zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka spółdzielni, które

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2010

Członek spółdzielni mieszkaniowej obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

zakładać te podzielniki, jeżeli blok jest nie ocieplony a stolarka okienna w opłakanym stanie. Czy spółdzielnia ma prawo zakładać podzielniki, jeżeli ja nic nie podpisywałam, że wyrażam zgodę?

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2011
« Poprzednia 1 … 269  |  270  |  271  |  272  |  273 … 1274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.