Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odrzucenie spadku po zmarłym bracie

odrzucić? Czy mąż matki, który nie jest ojcem zmarłego oraz jego córka, zięć i wnuczka, też powinni odrzucić spadek, aby nie narazić się na spłatę długów? Czy termin 6 miesięczny jest dla nas wszystkich jednakowy, tzn. liczony od chwili śmierci? Złożyłam

Słowa kluczowe: dziedziczenie, spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2006

Rozwód w przypadku małżeństwa z cudzoziemcem

, pozostawiając go bez rozpoznania). Jeden egzemplarz pozwu pozostaje w aktach sprawy, drugi jest przez sąd doręczany stronie przeciwnej. Do pozwu należy dołączyć odpis aktu małżeństwa (nie starszy niż 6 miesięcy) oraz inne dokumenty, na które powód (czyli

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2008

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

nabyła nieruchomość . Z opisanego stanu faktycznego wynika, że małżonkowie nieruchomość nabyli jako darowiznę. Zgodnie z art. 33 pkt. 2 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów, a ich wysokość

byłej żony?

Zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zatem istotne są w

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2010

Dobrowolne poddanie się karze jest możliwe w sprawie o występek

przestępstwa ale także winę sprawcy. Nie przyznanie się do zarzucanego czynu oraz odmowa składania wyjaśnień przez podejrzanego uniemożliwia jednak skorzystanie z instytucji wyrażonej w art. 387 § 1 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego) jaką

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Ustanowienie kuratora dla małoletniego dziecka

kuratora (art. 109 § 2 ust. 3 KRIO). Powołanie kuratora jest szczególnym środkiem, który stosuje sąd – w przypadku ustanowienia kuratora sąd zawiadamia powiatowe centrum pomocy rodzinie, które udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa

Słowa kluczowe: opieka, władza rodzicielska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 września 2006

Opłaty związane ze spadkiem i darowizną nieruchomości

zakresie darowizna i spadek podlega podatkowi. Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy w stosunku do spadkodawcy oraz darczyńcy jest Pani zaliczona do II grupy podatkowej, stąd w żaden sposób nie korzysta Pani ze zwolnienia z podatku na podstawie

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2006

Udział własny w ubezpieczeniu auto casco

zmniejszenia udziału własnego np. do 10% - 20%?

Podstawą wzajemnych rozliczeń pomiędzy ubezpieczycielem a klientem jest zawarta umowa ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), które stanowią integralną część umowy. Jest to zgodne z art. 384

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2007

Utrata nieruchomości na rzecz stowarzyszenia

, prokuratorowi przysługuje cały wachlarz uprawnień, w tym zgodnie z art. 29 ust. 3 ProSt, ma on prawo do złożenie wniosku do sądu, o rozwiązanie stowarzyszenia, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie

Słowa kluczowe: stowarzyszenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Darowizna dokonana przez osobę ubezwłasnowolnioną na rzecz opiekuna

zł. Zgodnie z art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatnicy podatku są obowiązani, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2008
« Poprzednia 1 … 264  |  265  |  266  |  267  |  268 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.