Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Do czasu działu spadku każdemu ze spadkobierców przysługują na równi przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku

(logo, receptury, kontrahenci), które przejął jeden ze spadkobierców i do tej pory z nich korzysta (6 lat, spadek nie został jeszcze podzielony). Na powyższe wartości nie ma patentów ani zastrzeżeń. Na podstawie jakich przepisów prawa ja mogę się domagać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu i wymeldowanie osoby korzystającej z lokalu

łączącej strony umowie, w związku z treścią art. 715 k.c. Wypowiedzenie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Odrębną kwestią jest wymeldowanie osoby z pobytu stałego. Zgodnie z art. 9 ust. 2 b

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Rejestracja pojazdu zakupionego poza granicami nie posiadającego nr VIN w dowodzie rejestracyjnym

rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 2-5, następujące dokumenty: 1) dowód własności pojazdu; 2) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany; 3) dowód odprawy

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Kontrola wydatków z należności alimentacyjnej

podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, Wprawdzie art. 105 ust.1 pkt. d przewiduje możliwość zwrócenia się przez sąd do banku o

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2007

Także samoistny posiadacz nieruchomości, obiektu bodowlanego lub wyodrębnionej części jest podatnikiem podatku od nieruchomości

lokalnych jestem posiadaczem samoistnym zobowiązanym do opłacania podatku od nieruchomości. Jeżeli tak to dlaczego i z czego wynika, że jestem posiadaczem samoistnym?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku, o podatkach i

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2009

Zapłata należności głównej jako podstawa postępowania przeciwegzekucyjnego

postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z art. 840 § 1 ust. 2 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego), dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Służba w obcej armii jest przestępstwem

, jeżeli osoba, której wniosek dotyczy, jest obywatelem polskim. Obecnie zmieniony zapis art. 55 ust. 2 Konstytucji, dopuszcza ekstradycję obywatela polskiego, która może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy nie przysługuje przy jej przedłużeniu

jej przedłużania. Czy nie przysługuje mi prawo do rezygnacji z aneksu w ciągu 10 dni?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 czerwca 2010

Wniesienie powództwa alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka

właściwym miejscowo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, p owód dochodzący roszczeń alimentacyjnych zwolniony jest z obowiązku uiszczania

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010

Ulga podatkowa przy nabyciu lokalu mieszkalnego w wyniku spadku lub zapisu

skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W myśl tego przepisu, w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 253  |  254  |  255  |  256  |  257 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.