Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dokumenty niezbędne do dokonania darowizny nieruchomości

nieruchomości dla swojej ważności odbywa się w formie aktu notarialnego. Zgodnie z treścią art. 95 ustawy Prawo o notariacie, oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania. Oznacza to, że wszelkie sporządzone akty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2011

Przerwa w czasie pracy wliczana jest do czasu pracy

danego pracownika. Zgodnie z art. 134 k.p. jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Przerwy zaliczane do czasu pracy są czasem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 kwietnia 2010

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

być złożona w każdym czasie i bez konieczności wskazania przyczyn, a zgodnie z art. 369 § 6 k.s.h. w zw. z art. 746 § 3 k.c., można jedynie ograniczyć możliwość składnia rezygnacji (wówczas konieczna była by umowa w tym zakresie), niemniej nie można

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Skutki upadłości przedsiębiorcy względem wykonania umów wzajemnych

Nasz klient ogłosił upadłość, wiążę nas umowa na świadczenie usług z terminem wypowiedzenia 6 miesięcy. Jak syndyk może umowę wypowiedzieć w świetle prawa?

Kwestie zobowiązań wynikających z umów wzajemnych, określają przepisy ustawy z dnia

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 marca 2009

Prawa właściciela nieruchomości w razie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wykupienia tych nieruchomości?

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony może być dłuższy niż 2 tygodnie

Kodeks Pracy przewiduje 2 tygodniowy okres wypowiedzenie w przypadku umowy o pracę na czas określony, kiedy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały taką możliwość. A co w przypadku kiedy w umowie na czas określony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 września 2012

Można żądać przed sądem alimentów, które się nie przedawniły

wytoczyć przed Sądem Rejonowym właściwym miejscowo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, powód dochodzący roszczeń alimentacyjnych zwolniony

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Skutek wypowiedzenia umowy o pracę w czasie choroby

?

W tym przypadku należy rozpatrywać dwie kwestie. Wygaśnięcie stosunku zatrudnienia oraz otrzymywanie świadczenia z tytułu choroby. Zgodnie z art. 41 k.p. (kodeksu pracy) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2008

Zwrot nakładów poniesionych na wynajmowane mieszkanie

. Także ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w art. 6b ust. 2 wymienia jakie naprawy i konserwacje obciążają najemcę i tak, najemcę obciąża naprawa i konserwacja

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Przejęcie umowy najmu lub wykupienie gminnego lokalu

skutkować obowiązkiem zwrotu udzielonej bonifikaty. Co prawda zgodnie z art. 68 ust. 2 a pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zbycie na rzecz osoby bliskiej jest dopuszczalne, nie mniej jednak naszym zdaniem szwagierka nie jest zakwalifikowana do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 244  |  245  |  246  |  247  |  248 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.