Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak odliczyć ulgę odsetkową

gwarancyjnych, wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją wymienioną w ust. 1; w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w ust. 1 oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2007

Prawa twórcy do utworu - fotografii

wizerunku osoby, fotografia stanowi utwór w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego , co wynika bezpośrednio z treści art. 1 ust. 2 pkt. 3 tej ustawy. Każdemu twórcy utworu, co do zasady przysługują wszelkie prawa autorskie osobiste , a także prawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2011

Rozwód i separacja wg. prawa niemieckiego

korzystniej będzie przeprowadzić rozwód w Polsce czy też w Niemczech? Rozpad małżeństwa nastąpił z jego winy

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe - Dla rozwodu lub separacji właściwe jest wspólne prawo

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 października 2006

Sprzedaż, zamiana lub darowizna wykupionego mieszkania komunalnego

darowizny, sprzedaży, dożywocia lub nabycie w wyniku spadku lub zasiedzenia). Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość (w przypadku lokalu

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 stycznia 2010

Przedawnienie zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnych

sobą koszty? Jak się ma taka sama sytuacja w stosunku do innych firm (przewozowych, telekomunikacyjnych, dostawców Internetu) jeżeli okres przedawnienia już upłynął? Pytanie też jak ustalić na pewno iż ten okres już upłynął?

Zgodnie z art. 24 ust

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2010

Zajęcie całego wynagrodzenia pracownika na rachunku bankowym

pkt. 1 w zw. z art. 87 § 3 ust. 1 k.p. (kodeksu pracy), z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu sumy egzekwowane na mocy tytułów

Słowa kluczowe: bank, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2012

Małżonkowie różnych narodowości mogą dokonać wyboru prawa

przepisem art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe (dalej PPM) małżonkowie mogą poddać swe stosunki majątkowe prawu ojczystemu jednego z nich albo prawu państwa, w którym jedno z nich ma miejsce zamieszkania lub miejsce

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 marca 2014

Za zadłużenie lokalu mieszkalnego odpowiedzialność solidarną ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby w nim zamieszkujące

czerwca 1995 roku. Przepisy ustawy w art. 29 ust. 2 przewidują, że osoba inna niż żołnierz zawodowy, która zajmuje lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu , uiszcza opłaty za używanie lokalu mieszkalnego i opłaty pośrednie na zasadach i w wysokości

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lipca 2011

Zachowek przysługuje w pierwszej kolejności dzieciom spadkodawcy

spadkobiercy ustawowemu może przysługiwać roszczenie o zachowek, w stosunku do osoby obdarowanej. Instytucja zachowku określona została w art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego). W myśl tego przepisu, zstępnym (dzieciom, wnukom), małżonkowi oraz rodzicom

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie

sformułowanego wniosku i rozwiązać umowę 30 czerwca. Jak powinnam odpowiedzieć pracownikowi?

Treści przepisu art. 36 § 1 k.p. (kodeksu pracy) stwierdza, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 243  |  244  |  245  |  246  |  247 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.