Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wysokość poniesionej szkody należy wykazać

granicach, jednakże to na mim spoczywa obowiązek wykazania wysokości szkody oraz związku przyczynowo skutkowego pomiędzy zdarzeniem a zaistniałą szkodą, co wynika z treści art. 6 k.c. (ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Pismo procesowe o odroczenie terminu rozprawy

ugody. Może Pani także wystąpić do przeciwnika o zawieszenie postępowania. Zgodnie z art. 178 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Pismo procesowe związane z odroczeniem terminu rozprawy musi spełniać wymogi pisma

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2014

Odrzucenie apelacji z powodu błedów adwokata

których mowa w art. 4 ust. 1 (świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami ). Warto przy tym wskazać, iż

Słowa kluczowe: adwokat, apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Powołanie i wynagrodzenie biegłego

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę, zwanego dalej wynagrodzeniem biegłych, stanowi kwota bazowa dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Wykorzystanie wizerunku osoby powszechnie znanej po jej śmierci

rozpowszechnianie wizerunku może być jednak w każdym przypadku cofnięta. Przepis art. 81 ust. 2 u.p.a. zawiera także zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie wizerunku stwierdzając, że zezwolenia osoby nie wymaga

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Ubezwłasnowolnienie osoby nadużywającej alkoholu

postępowania sądowego, to istnieje możliwość, że sąd może uznać, że istnieje konieczność ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej. Wtedy zawiadomi prokuratora o tym i sprawa zostanie wszczęta z urzędu (art. 35 ust. 1 ustawy). W razie orzeczenia

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 lipca 2007

Jak wykupić mieszkanie od spółdzileni przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa

istotne czy członkiem spółdzielni jest jeden czy oboje małżonkowie. Majątkiem odrębnym małżonka, który przed zawarciem związku małżeńskiego wniósł wkład do spółdzielni mieszkaniowej jest wartość tego wkładu (art. 33 ust. 1 krio – do majątku osobistego

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 sierpnia 2007

Długi spadkowe a przedawnienie zobowiazań

innym organem powołanym do rozpatrywania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 ust. 1 kc

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007

Żądanie zwrotu zapłaconych kredytów przez współmałżonka

egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 ust. 1 kc). Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2007

Umowa sprzedaży mieszkania zawarta przez pełnomocnika

nie jest umocowany (np. pełnomocnictwo zostało cofnięte), to poddanie się przez niego egzekucji na podstawie aktu notarialnego, w którym dokonywana jest czynność prawna, w myśl art. 777 § 1 ust. 4 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego) – tytułem

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 233  |  234  |  235  |  236  |  237 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.