Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12747 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

będzie musiała np. zgłaszać się na policję?

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, a także w razie

Słowa kluczowe: kara, odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 września 2007

Jak odzyskać pożyczkę zawartš ustnie bez żadnego potwierdzenia

zasadniczo w przypadku gdyby złożył Pan powództwo w sšdzie będzie Pan musiał udowodnić, że pożyczka faktycznie została udzielona i że pożyczkobiorca nie spłacił jej w umówionym terminie. Zgodnie z art. 6 k. c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie

Słowa kluczowe: pożyczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2008

Ptrzedawnienie rachunku telefonicznego

żadnego powiadomienia na adres pod którym jestem zameldowany od 6-ciu lat ale od razu powiadomiono zakład pracy aby ściągał dług z wypłaty.

Zasadniczo zgodnie z a rt. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2008

Nabycie nieruchomosci następuje z chwilą zawarcia aktu notarialnego a nie z chwilą wpisu w księdze wieczystej

przedmiotowego mieszkania jest chwila podpisania aktu notarialnego stwierdzającego nabycie (wykup) mieszkania. Wpis do księgi wieczystej jest jedynie czynnością potwierdzającą istnienie prawa własności wynikającego z księgi wieczystej. Ponadto zgodnie z art. 29

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Hipoteka przymusowa daje pierwszeństwo w zaspokojeniu

z art. 109 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2011

Urlop wychowawczy w przypadku upadłości pracodawcy

W czasie przebywania na urlopie wychowawczym spółka, w której jestem zatrudniona została postawiona w stan upadłości. W marcu b. roku, na podstawie art. 32 kodeksu pracy, rozwiązano ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem z zastosowaniem skróconego

Słowa kluczowe: urlop, urlop wychowawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 kwietnia 2007

Zrzeczenie się spadku w postaci wkładu w spółdzielni mieszkaniowej

przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Brak oświadczenia w powyższym terminie z mocy prawa jest rozumiane jako proste przyjęcie spadku. W myśl art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2007

Nieuczciwa firma budowlana

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy remontu – modernizacji Pani nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 6 Kc, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Czyli jeżeli Pani będzie chciała

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po rozwodzie małżonków

. Czy może zostać pozbawiony członkostwa w spółdzielni?

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku, o spółdzielniach mieszkaniowych, po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolnosci w razie odmowy odroczenia jej wykonania

podlega wykonaniu. Co do zasady, zgodnie z art. 151 § 1 k.k.w. (kodeksu karnego wykonawczego), sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny

Słowa kluczowe: odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 lipca 2009
« Poprzednia 1 … 231  |  232  |  233  |  234  |  235 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.