Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Właściwość przy rejestracji pojazdu

2003 roku Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878). W myśl art. 73 ust. 1 Prawa o ruchu

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2012

Student ma obowiązek zwrócić legitymację studencką

. W szczególności jak wynika z przepisu art. 167 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym, datą zakończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Z tą datą uzyskuje się status absolwenta, jednocześnie tracąc prawa studenckie w tym uregulowane w

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Wyłaczenie rzecznika dyscyplinarnego od udziału w ponownym rozpoznaniu sprawy

powstała lub stała się stronie wiadoma dopiero po rozpoczęciu przewodu. Naszym zdaniem z uwagi na treść art. 95n Prawa o adwokaturze rzecznik dyscyplinarny powinien zostać wyłączony z mocy prawa (art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 40 § 1 pkt. 6 k.p.k

Słowa kluczowe: postępowanie dyscyplinarne
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

W ramach prawa do obrony oskarżony (podejrzany) ma prawo do składania fałszywych zeznań

na składaniu fałszywych zeznań, mający swą podstawę zwłaszcza w przepisach art. 6, art. 74 § 1 i art. 175 k.p.k. Jeśli zatem w związku z określonym zdarzeniem zachodzą podstawy do pociągnięcia danej osoby do odpowiedzialności karnej, to nie można jej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Przejęcie nieruchomości za długi

zasadą egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika jest jej sprzedaż w toku postępowania egzekucyjnego. Wyjątek od tej zasady stanowi uprawnienie przysługujące wierzycielowi określone w art. 984 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Oznaczenie firmy osoby fizycznej a zasady etyki zawodowej lekarza

oznaczenia w postaci „Prywatny Gabinet Stomatologiczny”). Sam Kodeks Etyki Lekarskiej został wydany na mocy upoważnienia ustawowego, określonego w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, zgodnie z brzmieniem art. 4 ust 1 pkt. 2 ustawy o izbach

Słowa kluczowe: firma
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2008

Ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

jedynie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 131, iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2010

Zachowek w przypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego

. Jednakże z uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 19.02.1991 roku sygn. akt III CZP 4/91 wynika, że wartość gospodarstwa rolnego przekazanego następcy na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2010

Prawo autorskie do programów komputerowych

przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu. Podobne zasady dotyczą programów komputerowych, gdyż art. 74 ust. 3 Prawa autorskiego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 czerwca 2012

Deweloper odpowiada za wykonanie budynku zgodnie z odpowiednimi przepisami i projektem budowlanym

z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że wykonanie przyłączy, w tym także montaż liczników

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 229  |  230  |  231  |  232  |  233 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.